Komplet; Leksikon mjernih jedinica i Leksikon mjernih veličina

Zvonimir Jakobović: LEKSIKON MJERNIH JEDINICA (61482) + LEKSIKON MJERNIH VELIČINA (60847): komplet 2 knjige
Cijena: 119,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Zvonimir Jakobović
Opis Komplet Leksikon mjernih veličina i Leksikon mjernih jedinica biti će od pomoći svakome tko iz bilo kojih potreba treba brzu, jezgrovitu i suvremenu obavijest o ispravnome navođenju mjernoga podatka i njegovim osnovnim sastavnicama: mjernoj veličini i mjernoj jedinici. Leksikon mjernih jedinica stručno je leksikografsko djelo iz područja mjeriteljstva. Uvodni dio donosi prikaz osnovnih mjeriteljskih pojmova koji se odnose na mjerne jedinice. Leksikonski dio donosi abecedni opis oko 600 mjernih jedinica: zakonite mjerne jedinice (jedinice Međunarodnoga sustava i iznimno dopuštene jedinice), jedinice koje su se upotrebljavale do uvođenja Međunarodnoga sustava, neke strane mjerne jedinice, te povijesne mjerne jedinice koje su se upotrebljavale na tlu današnje Hrvatske. O svakoj su jedinici dani osnovni podatci: naziv jedinice, znak jedinice, definicija, veza s drugim jedinicama, područja primjene i druge napomene. U tabličnom dijelu pregledno su navedene mjerne jedinice prema pojmovnim skupinama. Abecedni poredak, grafičko označavanje vrste jedinica te tablični pregledi omogućavaju jednostavno i brzo pronalaženje podatka o mjernoj jedinici.U Leksikonu mjernih jedinica prikaz je suvremenih mjernih jedinica usklađen s najnovijim preporukama Međunarodnoga ureda za utege i mjere, međunarodnim i hrvatskim normama (ISO i HRN), Smjernicama Europske unije za mjerne jedinice, te hrvatskim Pravilnikom o mjernim jedinicama. Leksikon mjernih veličina stručno je djelo iz područja mjeriteljstva. Donosi osnovne podatke o mjernim (fizikalnim) veličinama u obliku abecednoga popisa preko 900 natuknica s oko 670 mjernih veličina i značajki, kazalo njihovih normiranih znakova te kazalo njihovih engleskih naziva. Nastavlja se na Leksikon mjernih jedinica istoga pisca i istoga nakladnika. Oslanja se na međunarodne i hrvatske mjeriteljske norme, te na suvremenu mjeriteljsku literaturu. Osobita je pozornost posvećena hrvatskome mjeriteljskom nazivlju, osloncem na strukovnu, školsku te leksikografsku literaturu na hrvatskome jeziku. Donosi nazivlje mjernih veličina na hrvatskome jeziku, te ga povezuje s nazivljem na engleskome jeziku, čime je osigurana veza s međunarodnim i europskim normama, preporukama i smjernicama iz mjeriteljstva, literaturom iz fizike, kemije i tehnike, te pretraživanje na Internetu. Za svaku navedenu veličinu dan je naziv na hrvatskome i engleskome jeziku, normirani znak ili znakovi, jezgrovita definicija, zakonita mjerna jedinica ili jedinice te poveznice sa srodnim veličinama. Abecedni poredak omogućava brzo pronalaženje veličine prema njezinu hrvatskome nazivu, a preko kazala prema engleskome nazivu ili normiranome znaku.
Šifra 060854
Izdavač Školska knjiga
ISBN 385-015-0-60854-3
Format 13 x 19