U slučaju pogrešno naručenog proizvoda Kupac ima pravo u roku 14 dana izvršiti povrat proizvoda o svom trošku a povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen na IBAN tekućeg računa isključivo nakon što  Prodavatelj zaprimi vraćeni proizvod. Uplatu ćemo provesti na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Zamjena proizvoda po istoj narudžbi/računu nije moguća već je potrebno izvršiti povrat neželjenog proizvoda.

Ugovor koji Kupac sklapa sa Školska knjiga d.d.. za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane Školske knjige d.d. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem obrasca za jednostrani raskid  ugovora na poveznici:

https://shop.skolskaknjiga.hr/obrazac_za_jednostrani_raskid_ugovora.pdf.

U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz Općih uvjeta poslovanja.

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: Skladište Školska knjiga d.d., Mičevečka 5, 10 000 Zagreb, zajedno s primljenim računom.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

Školska knjiga d.d. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.