Velika geografija Hrvatske - knjiga 2. – Fizička geografija Hrvatske - Prirodno-geografska osnova razvoja

D. Magaš, M. Juračić, J. Halamić, N. Bočić, S. Faivre, N. Lončar, P. Kovač Konrad, A. Filipčić, M. Orlić, D. Orešić, I. Čanjevac, S. Husnjak,
F. Bašić, R. Šoštarić, I. Ternjej: Velika geografija Hrvatske - knjiga 2. – Fizička geografija Hrvatske - Prirodno-geografska osnova razvoja, tvrdi uvez
Cijena: 81,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori D. Magaš, M. Juračić, J. Halamić, N. Bočić, S. Faivre, N. Lončar, P. Kovač Konrad, A. Filipčić, M. Orlić, D. Orešić, I. Čanjevac, S. Husnjak,
Opis Monografija Fizička geografija Hrvatske, prirodno-geografska osnova razvoja druga je knjiga u nizu sveobuhvatnog opusa Velike geografije Hrvatske.
Ovo reprezentativno izdavačko ostvarenje na više od 700 stranica obrađuje prirodno-geografska obilježja prostora Republike Hrvatske, od geološke građe i seizmičkih pojava, preko reljefa, klime, voda i tla, do obilježja živog svijeta. Razmotrene su mnogobrojne promjene i raspravljeni bitni procesi koji određuju geomorfološka obilježja kopna i podmorja, klimatske specifičnosti pojedinih područja te važnost Jadranskog mora i kopnenih voda podunavskog porječja i jadranskog slijeva kao bitnih sastavnica prirodne osnove, ključnih za život. Posebno su razjašnjeni raspored i važnost tla, jedne od najvažnijih pretpostavki za opstanak ljudske zajednice te geografske osnove biljnog i životinjskog svijeta, njihova rasprostranjenost i raznovrsnost, a prirodne sastavnice razmotrene su i s ekogeografskog motrišta. Skupina uglednih autora javnosti, znanstvenoj i široj, predstavlja činjenice o fizičko-geografskoj osnovi i, u vezi s time, procesima i promjenama posebice važnima za oblikovanje krajolika, raspored stanovništva, prostorno uređenje te gospodarski i sveopći društveni razvoj. Na osnovi iscrpnih znanstvenih spoznaja i literature ovo kapitalno djelo donosi temeljne činjenice o prirodno-zemljopisnim sastavnicama Hrvatske, a u približavanju pojmova i građe čitateljima pomaže iscrpno kazalo zemljopisnih imena.


Nakladnici: Školska knjiga d.d., Zagreb i Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Zadar
Šifra 062269
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 728
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-62269-2
Format 22 x 28