Komes Marcelin i svijet ranog Bizanta

Hrvoje Gračanin: Komes Marcelin i svijet ranog Bizanta, meki uvez
Cijena: 229,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Hrvoje Gračanin
Opis Marcelin, poznatiji pod dometkom Komes (oznaka višega dvorskoga dostojanstva), bivši službenik i pouzdanik istočnorimskoga cara Justinijana I., s kojim je po svoj prilici dijelio i uži zavičaj u kasnorimskom Iliriku, autor je kronike usredotočene na povijest Istočnoga Rimskog Carstva od 379. do 534.godine.
U potpunosti sačuvana, kronika je nastala u Konstantinopolu gdje je Marcelin proveo većinu života.
Bila je namijenjena istočnorimskoj, prvenstveno prijestolničkoj, publici.
Pisana je latinskim, što je razumljivo jer je Marcelin potjecao iz područja gdje je upravo latinski bio jezik suobraćanja.
Izravno svjedoči o prisutnosti i važnosti latinštine, još u ovo vrijeme, u Konstantinopolu i Istočnome Rimskom Carstvu.
Vrlo je bogata riznica raznovrsnih podataka, osobito o ritmovima javnoga života u istočnorimskoj prijestolnici, te vrijedno svjedočanstvo jednoga vremena.

Knjiga "Komes Marcelin i svijet ranog Bizanta" plod je višegodišnjega bavljenja Marcelinovom kronikom i prvo djelo u hrvatskoj historiografiji koje je za predmet istraživanja uzelo kasnoantičku kroniku.
Osim što će knjiga koristiti stručnjacima, privlačnim će je štivom naći čitatelji koje dublje zanima povijest prijelomnoga razdoblja između antike i srednjega vijeka, kad je Rimsko Carstvo na zapadu zamiralo i nestalo, a zamijenio ga je parnjak na istoku na putu da se preobrazi u državu koju se u modernom povjesništvu uvriježilo nazivati Bizantom.


Hrvoje Gračanin (1973.) redoviti je profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Predaje srednjovjekovnu povijest, a istraživački se bavi kasnom antikom, bizantskom civilizacijom i srednjovjekovljem te percepcijom antičke i srednjovjekovne povijesti u moderno doba.
Autor je i koautor više knjiga te velikoga broja većih i manjih radova, među kojima se množinom ističu članci za popularizaciju povijesti.
Za svoj je rad primio nekoliko istaknutih domaćih nagrada.
Šifra 184637
Izdavač Jesenski i Turk
Uvez meki
Broj stranica 376
Godina izdanja 2019
ISBN 9789532228779