Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine

Nada Klaić: Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine, tvrdi uvez
Cijena: 170,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Nada Klaić
Opis Od svojih znanstvenih početaka Nada Klaić najveću pozornost pridavala je arhivskome gradivu kao temelju za spoznaju prošlosti, povijesnim vrelima, njihovu minucioznom diplomatičkom tumačenju te sustavnoj i oštroj kritici. Njezin polustoljetni rad na izvorima urodio je egdotičkim rezultatima u vidu brojnih objavljenih i protumačenih dokumenata. U sklopu rada na objelodanjivanju i analizi vrela, knjiga Izvori za hrvatsku povijest do 1526. godine (Zagreb: Školska knjiga, 1972.), čiji pretisak držite u rukama, zasigurno je najpoznatiji, najkorišteniji, a vjerojatno i najvažniji prinos Nade Klaić. Primarno, riječ je o sveučilišnome udžbeniku namijenjenome studentima koji se počinju temeljitije upoznavati s hrvatskim srednjim vijekom ali i nastavnicima povijesti na svim razinama. U tom smislu, objavljivanje ovoga pretiska slijedi osnovni autoričin motiv – raspršenost i tešku dostupnost objavljenih izvora, ukjučujući i prvo izdanje ove knjige.

Riječ je o zbirci koja je nastala na temelju dugogodišnjega rada, prikupljanja, tumačenja i prevođenja srednjovjekovnih dokumenata važnih za hrvatsku povijest. Na temelju nekih dijelova iz Historijske čitanke za hrvatsku povijest I (1952.) Jaroslava Šidaka, Nada Klaić je od 1955. do 1958. priredila četiri knjižice izvora za hrvatsku povijest od ranoga srednjega vijeka do 1848. Sadržaj prvih dvaju svezaka dopunila je i doradila tijekom šezdesetih godina te ih je 1972. godine objavila kao cjelovitu zbirku izvora za hrvatsku povijest, od prvih vijesti o doseobi Slavena u osvit 7. stoljeća do izvještaja o porazu i slomu Ugarsko-hrvatske države na Mohačkom polju 1526. U Uvodu knjige autorica je obrazložila sadržaj i strukturu djela, način citiranja objavljenih i neobjavljenih izvora, a dala je i osnovne podatke o prijevodima i prevoditeljima pojedinih dokumenata. Iako se držala kronološkoga slijeda političke povijesti, autorica je u ovu zbirku uvrstila i veći broj izvora koji svjedoče o društvenim i gospodarskim pitanjima (bune i ustanci, agrarni odnosi, trgovina itd.). Zbirka broji 241 jedinicu izvora od kojih su neke cjelovito ili djelomično prevedeni dokumenti, a neke se sastoje od više tematski objedinjenih pojedinačnih izvora. Svaka jedinica popračena je regestom, autoričinim komentarom, osnovnim podacima o sadržaju izvora i referencom o prethodnim objavljivanjma. Prema tome, radi se o priručniku koji opsegom i raznovrsnošću izabranih izvora i nakon 45 godina zadovoljava potrebe studenata, mladih povjesničara i nastavnika. S druge strane, suvremeni historiografski pristupi hrvatskom srednjovjekovlju postavljaju nova pitanja i traže nove odgovore. Vjerojatno bi stoga i Nada Klaić, unatoč njezinu auctoritas koja može djelovati obeshrabrujuće, današnjim čitateljima savjetovala da objavljene izvore i tumačenja iznesena u komentarima usporede s novijom historiografskom (i teorijskom) literaturom te naposljetku donesu vlastite kritički utemeljene prosudbe.
Šifra 178303
Izdavač FORTUNA
Uvez tvrdi
Broj stranica 386
Godina izdanja 2019
ISBN 9789537704186
Format 18 x 28