Poduzetništvo 1

Suzana Đurđević: PODUZETNIŠTVO 1 : udžbenik za 3. razred komercijalista
Cijena: 105,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik za 3. razred – zanimanje komercijalist


Srednjoškolski udžbenik Poduzetništvo 1 usklađen je s novim nastavnim planom i programom za zanimanje komercijalist. Strukturiran je u pet nastavnih cjelina u kojima su uz nastavne teme istaknuti ključni pojmovi i pitanja za raspravu te sažetak, zadatci za provjeru znanja i zanimljivosti za one koji žele znati više pod nazivom Znanje je kapital nakon svake nastavne cjeline. Na kraju je pojmovnik s pojmovima koje treba zapamtiti.
U prvoj cjelini ponavljaju se temeljni pojmovi i sadržaji vezani za povijesni razvoj gospodarstva i ekonomije kao znanstvene, teoretske i praktične discipline. Izložen je kratak pregled poduzetničke teorije, navodi se i naglašava uloga poduzetništva u gospodarstvu, uzobjašnjenje pojmova tržišnog mehanizma, ponude i potražnje, mikroekonomske ravnoteže, elastičnosti.
U drugoj cjelini objašnjava se pojam i značenje poduzetništva i poduzetnika (kapital, vlasništvo, dobit, neizvjesnost i rizik, stvaralaštvo i inovacije,poslovna prigoda).
Sadržaj treće cjeline vezan je za karakteristike poduzetnika – nositelja poduzetničke aktivnosti i važnost etike u poduzetništvu.
U četvrtoj se cjelini ističe značenje poduzetničkog okruženja za razvoj poduzetništva, te se objašnjavaju pojmovi demografskoga i ekonomskoga ili gospodarskoga, prirodnoga ili fizičkoga, tehničko-tehnološkoga, društveno-kulturološkoga te državno-političkog okruženja. Posebno se naglašava uloga države i njezine infrastrukture u funkciji stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj i poticanje poduzetništva.
Posljednja, peta cjelina posvećena je ustroju, tj. organizaciji poduzetništva. Objašnjena je važnost organizacije, navedeni su i objašnjeni svi čimbenici relevantni za organizaciju poduzetništva (ljudi, ciljevi,djelatnost, pravila, ustroj, imovina, prostor i vrijeme).
Definirani pojmovi iz teksta dopunjuju se suvremenim primjerima iz domaće i inozemne gospodarske prakse.
Šifra 020729
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 244
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Suzana Đurđević
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-20729-5
Format 20 x 26