Hrvatski jezik i književnost 3

Andreja Jureković Perković, Marija Matković: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 3 - integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u 3. razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Cijena: 17,12 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Integrirani udžbenik Hrvatski jezik i književnost 3 za učenike trećeg razreda trogodišnje srednje strukovne škole. Udžbenik se satoji od 6 poglavlja koja sadržavaju integrirano gradivo iz književnosti, hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja. Među (najbrojnije) udžbeničke jedinice iz književnosti integrirane su udžbeničke jedinice iz hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja. Iako su integrirani sadržaji tematski i sadržajno povezani s prethodnim sadržajima iz književnosti, njihova je samostalnost i pripadnost drugome nastavnom području jasno istaknutu obojenom podlogom stranice. Sve su udžbeničke jedinice oblikovane prema odrednicama Nastavnoga plana i programa Ministarstv aznanosti , obrazovanj ai sporta.Tekstovi u udžbeničkim jedinicama iz književnosti, hrvatskoga jezik ai jezičnoga izražavanja namijenjeni su čitanju i analizi na nastavnom satu i samostalnom radu kod kuće, a popraćeni su primjerenim didaktičkim sadržajima: pitanja za analizu, biografskim i književnopovijesnim podatcima, definicijama, shemama i grafičkim prikazima, zanimljivim dodatnim informacije, sažetcima, zadatcima za utvrđivanje i primjenu znanja te funkcionalnim slikovnim prilozima popraćenim sadržajnim komentarima. Čitanjem književnih tekstova, razgovorom o pročitanom, iskazivanjem i razmjenom mišljenja o temama i problemima koje otvaraju odabrani tekstovi, rješavanjem pitanja i zadataka te usva­janjem temeljnih, ključnih pojmova, objašnjenja i definicija učenik usvaja niz novih znanja iz teorije i povijesti književnosti, hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja. Lakom i brzom snalaženju u udžbeniku i pronalaženju traženoga podatka, teksta ili definicije služe Kazalo pojmova te Popis pojmova iz hrvatskoga jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja koji su sastavni dio pomoćnih izvora znanja u ovom funkcionalnom, moderno koncipiranom udžbeniku.
Šifra 022013
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 316
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Andreja Jureković Perković, Marija Matković
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-22013-3
Format 20 x 27