Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu 2.

Cijena: 22,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu nadovezuje se na knjigu Rješavanje problema programiranjem u Pythonu te je za razumijevanje gradiva koje se u njoj obrađuje potrebno određeno predznanje.

Knjiga pokriva gradivo dijela programa nastavnog predmeta Informatika u 3. i 4. razredu prirodoslovno-matematičkih gimnazija i nekih strukovnih škola, ali može poslužiti za poučavanje i u ostalim školama. Za uspješno rješavanje svakog netrivijalnog problema programiranjem nužno je poznavanje osnovnih podatkovnih struktura i algoritama. Nadalje, iskustveno je utvrđeno da se objektno usmjerenim programiranjem problemi rješavaju mnogo uspješnije. Ova knjiga obrađuje: definiranje i uporabu klasa te osnove objektno usmjerenog programiranja induktivni i rekurzivni način izgradnje algoritama ocjenu trajanja algoritama (O – notaciju) kombinatorne algoritme osnovne linearne strukture (redove i stogove) i nelinearne strukture (stabla i grafove). Uz osnove algoritama kriptiranja obrađen je i širi kontekst zaštite podataka u raspodijeljenom okruženju odlučujući za ostvarenje raznolikih primjena informacijske i komunikacijske tehnologije bez kojih suvremeni svijet ne bi mogao opstati. Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja. Svako poglavlje sadrži sažetak, zadatke za ponavljanje i zadatke za vježbu. U knjizi se nastojalo, s jedne strane, što jednostavnije na pristupačan i neformalni način opisati osnovna svojstva podatkovnih struktura i algoritama i, s druge strane, postupno uvoditi nužne formalizme te napredna programska rješenja koji vode prema njihovim efikasnim ostvarenjima. Pritom se željelo ukazati na strukture i algoritme koji se već nalaze u ugrađenim modulima najnovijih inačica Pythona. Povezujući ta dva pristupa, kroz knjigu se provlače i dva stila pisanja programa. U jednom se stilu unutar teksta programa opširnim komentiranjem objašnjava algoritamski postupak, dok se u drugom stilu komentari nalaze u popratnom tekstu izvan programa i na njih se unutar programa ukazuje brojevima.
Šifra 166413
Predmet Informatika (za osnovnu i srednju školu)
Broj stranica 288
Izdavač ELEMENT
Autori Leo Budin, Predrag Brođanac i dr.
Godina izdanja 2013
ISBN 9789531973977