Arhitektonska proestetika - Filozofska razmišljanja o arhitektonskom stvaralaštvu

Zvonko Pađan: ARHITEKTONSKA PROESTETIKA - FILOZOFSKA RAZMIŠLJANJA O ARHITEKTONSKOM STVARALAŠTVU
Cijena: 34,38 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Zvonko Pađan
Opis PODRIJETLO ČOVJEKA i odabir ovisan o spolu preveo Josip Balabanić ; jedno od najznačajnijih djela zapadnjačke znanosti općenito ; zauzima istaknuto mjesto u okviru modernih teorija o ljudskom evolucijskom razvoju ;djelo napisano prije gotovo 150 godina ; 2 knjige Djelo Podrijetlo čovjeka sastoji se od dva dijela, raspoređena u dvije knjige (Podrijetlo ili postanak čovjeka i Spolna selekcija). U prvome dijelu Darwin istražuje ponašanje i morfologiju životinja te zaključuje da ni čovjek nije plod posebnog čina stvaranja, nego da vuče podrijetlo iz životinjske podloge. Darwin, dakle, dokazuje da čovjek po svojim ljudskim duhovnim i emocionalnim sposobnostima nije neka izolirana zbiljnostu prirodi, odnosno da ima dovoljno dokaza o životinjskom podrijetlu i evolucijskom postanku čovjeka i svih njegovih zaista velikih i osebujnih sposobnosti. Drugi dio knjige nastavak je te rasprave, i to u svjetlu Darwinova načela spolnog odabira. Pisacopširno pokazuje kako u mnogih vrsta postoje razlike među spolovima koje su plod spolnog odabira i, dalje u evoluciji, ishodište za razvoj mnogih novih sposobnosti, sve do specifično ljudskih duhovnih sposobnosti, intelekta i imaginacije, s moralnim ponašanjem kao vrhuncem ljudskosti. Iz recenzija... ... Jasno je da Darwinova djela spadaju u temelje ne samo prirodoznanstvene, nego čak i opće kulture. Društvo koje se želi dičiti epitetom «kulturno» treba imati Darwinova djela na vlastitom jeziku, kako bi se što širi čitateljski krug mogao upoznati s njima. I zato treba odati puno priznanje dr. Josipu Balabaniću što se prihvatio, i uspješno priveo kraju prijevod ovog značajnog Darwinovog djela na naš jezik. prof. dr. sc. Ivan Gušić, red. član HAZU ...Podrijetlo čovjeka, iako je napisano prije gotovo 150 godina, danas nije zanimljivo tek iz perspektive povijesti znanosti, već je još uvijek aktualno i poticajno, ne samo kao bogat izvor dokazne građe oevoluciji ljudske vrste, već i kao edukativan primjer strategije postavljanja i dokazivanja evolucijskih hipoteza i teorija. Da je tome doista tako, mogu posebice posvjedočiti čitatelji i čitateljice suvremenih djela iz fizičke antropologije, etnologije, sociobiologije ili evolucijske psihologije, u kojima Podrijetlo čovjeka, s njegovom središnjom idejom spolne selekcije, još uvijek uvelike citira i razmatra – ne tek kao dužan povijesni hommage njegovu autoru, već punovrijedan izvor znanstvenih spoznaja koje još uvijek treba uzimati jednako ozbiljno kao i u vrijeme njegova prvog objavljivanja. dr. sc. Tomislav Bracanović, Hrvatski studiji, Odjel za filozofiju
Šifra 061751
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 204
Godina izdanja 2014
ISBN 978-953-0-61751-3
Format 19.5 x 24.5