Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku

Ekrem Čaušević: Ustroj, sintaksa i semantika infinitnih glagolskih oblika u turskom jeziku, meki uvez
Cijena: 16,72 €

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ekrem Čaušević
Opis Knjiga o infinitnim glagolskim oblicima u turskom jeziku plod je autorova dugogodišnjeg rada na sintaksi turskog jezika u usporedbi i kontrastiranju sa sintaksom hrvatskog jezika. Zbog specifičnosti njihove sintaktičke funkcije i značenja, ti su oblici onima koji tek pristupaju turskome jeziku zasigurno najveća prepreka u postizanju zadovoljavajuće razine jezične kompetencije. U ovoj temeljitoj ali preglednoj studiji temeljenoj na brojnim primjerima i usustavljenoj kroz sadržajne razine kao što su ustroj, nominalizacija, atribucija i adverbijalizacija, autor čitatelju pruža izvrsno pomagalo za svladavanje zahtjevnog gramatičkog gradiva.
Zbog stručnosti i dubine pristupa ova studija predstavlja jedinstveno djelo unutar cjelokupne turkološke gramatičke literature, ne samo one pisane na hrvatskome i njemu bliskim jezicima, već u okvirima turkološke struke općenito.

O autoru
Ekrem Čaušević redoviti je profesor u trajnome zvanju. Studirao je orijentalne jezike (turski, arapski i perzijski) i književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Na Odsjeku za orijentalistiku istoga fakulteta radio je od 1976. do 1992. godine, a od 1994. zaposlen je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu, od utemeljenja Katedre za turkologiju 1994. godine, predaje turkološke predmete.

Boravio je, među ostalima, na Isanbulsom sveučilišu te u dva navrata (1992/93. i 2000.) na Sučilištu u Gottigenu, kao stipendist zaklade A. von Humboldt. U središtu su njegova znanstvena zanimanja turski jezik (posebice sintaksa), kontrastivna analiza turskoga i hrvatskoga jezika, bosanski varijatet turskoga jezika, latinični tekstovi na turskom jeziku, kulturna povijest Bosne i Hercegovine osmanskoga razdoblja i dr.

Dopisni je član Turk Dil Kurumu (Ankara), krovne znanstvene institucije za turski jezik i jezikoslovlje. Dobitnik je nekoliko stranih i domaćih priznanja za promicanje turskoga jezika i znanosti, član je uredništva više međunarodnih časopisa te dobitnik nagrade Kiklop za prijevod godine (Sajam knjige u Istri, 2004.). Dugo godina bio je gostujući profesor i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Objavio je tri autorske knjige, a u suradnji s kolegama priredio još tri. Autor je i velikoga boja znanstvenih i stručnih radova.
Šifra 174126
Izdavač Ibis grafika d.o.o.
Uvez meki
Broj stranica 358
Godina izdanja 2018
ISBN 978-953-7997-25-0
Format 13 x 21