Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja

Skupina autora: LEKSIKON MIGRACIJSKOGA I ETNIČKOGA NAZIVLJA
Cijena: 13,01 € (98,02 kn)

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Skupina autora
Opis Djelo je nastalo zbog praktičnih potreba u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu koji je i suizdavač. Leksikon je rezultat rada skupine autora - Institutovih istraživača na stvaranju svoje baze podataka - pripreme pojmovnika koji je trebao poslužiti kao okvir za organizaciju podataka. Obrađeno je više od 600 natuknica važnih za etničko i migracijsko istraživanje, a mnoge su natuknice ušle u leksikon jer su općenito ključne u društvenim znanostima. Pristup je interdisciplinaran, pri čemu su zastupljene ove znanstvene discipline: psihologija, sociologija, ekonomija, politologija, pravo, etnologija, demografija, jezikoslovlje i orijentalistika.
Šifra 061393
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 331
Godina izdanja 1998
ISBN 978-953-6-02806-1
Format 14 x 19.5