Velika geografija Hrvatske - knjiga 1. – Geografski položaj, granice i političko-geografska obilježja Hrvatske

Damir Magaš, Mladen Klemenčić, Ante Nazor, Branimir Vukosav: Velika geografija Hrvatske - knjiga 1. – geografski položaj, granice i političko-geografska obilježja Hrvatske, tvrdi uvez
Cijena: 270,00 kn (35,84 €)

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Damir Magaš, Mladen Klemenčić, Ante Nazor, Branimir Vukosav
Opis Knjiga Geografski položaj, granice i političko-geografska obilježja Hrvatske prvi je dio reprezentativne Velike geografije Hrvatske, kapitalnog djela o zemljopisnom prostoru i prostornim mijenama na teritoriju Republike Hrvatske. Na 304 stranice autori razmatraju i javnosti približavaju činjenice o važnosti geografskog, posebice prometno-geografskog položaja i značenju Hrvatske u suvremenom okružju te stoljetne mijene i probleme u oblikovanju i uređivanju granica, posebice suvremenih.
Znatan dio posvećen je političko-geografskim i geostrateškim okolnostima i odnosima Republike Hrvatske, a u skladu s time i odnosima s međunarodnom zajednicom, susjednim i drugim zemljama te prekograničnoj regionalnoj suradnji.
Uz opširan popis literature, u pronalaženju pojmova i građe čitateljima pomaže kazalo zemljopisnih pojmova.

Glavni cilj prve knjige je objavljivanje dostupne građe i podataka te spoznaja o tim važnim obilježjima suvremenog prostora Republike Hrvatske. Građu ove knjige čine cjeline o današnjem državnom teritoriju i granicama, o osnovnim odrednicama prostora Hrvatske u Europi, o mijenama državnog teritorija i granica od srednjega vijeka do danas, o geopolitičkim i geostrateškim odrednicama hrvatskog prostora, posebice onima iz vremena raspada SFRJ i nastanka neovisne Republike Hrvatske te o prekograničnim regijama suradnje. Posebna pozornost usmjerena je prometno-geografskim obilježjima koja proizlaze iz zemljopisnog položaja Hrvatske u Europi, graničnim pitanjima sa susjednim zemljama, unutarnjem teritorijalno-upravnom ustroju koji je također povezan s obilježjima veličine, granica i položaja države te prekograničnom regionalnom povezivanju i suradnji. Tom se problematikom do sada bavio manji broj istraživača i znanstvenika, a u ovoj knjizi četiriju autora nastoje se predstaviti relevantni pokazatelji i podatci vezani za predstavljenu građu.

Za potrebe pisanja ovog djela autori su se koristili mnogim provjerenim citiranim izvorima i relevantnom literaturom. Pokrivena su različita područja što je rezultiralo jedinstvenim monografskim ostvarenjem, prvi put u suvremenoj geografskoj znanosti u Hrvatskoj. Premda je moguće da ima i pokoji propust i nedostatak, možda je prikaz dijela građe nedostatan ili pak ponegdje preopsežan, knjiga pokriva iscrpno i utemeljeno predstavljenu građu, odgovara na mnoga relevantna pitanja i objašnjava različite pojave i procese vezane za geoprostornu, geopolitičku, geoprometnu i geostratešku problematiku Hrvatske.

Recenzenti:
prof. dr. sc. Josip Faričić
akademik prof. dr. sc. Dragutin Feletar

Suizdavaštvo sa Sveučilištem u Zadru.
Šifra 062037
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 304
Godina izdanja 2020
ISBN 978-953-0-62037-7
Format 22 x 28