Pomorska geografija svijeta

Nikola Stražičić: POMORSKA GEOGRAFIJA SVIJETA
Cijena: 29,07 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Nikola Stražičić
Opis Knjiga je rezultat dugogodišnjega autorova rada sa studentima na Višoj pomorskoj školi i na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Napisana je prema nastavnom programu predmeta kojega je zadaća da budućim pomorcima, kao i onima koji će radeći na kopnu biti tijesno vezani za more i pomorstvo, dade najvažnije podatke o pomorsko-gospodarskoj problematici zemalja i regija svijeta te glavnim robnim tokovima na svjetskom pomorskom tržištu.Kao udžbenik knjiga je namijenjena studentima pomorskih fakulteta i visokih pomorskih škola, a moći će poslužiti i svima ostalima koji se zbog bilo kojih razloga zanimaju za pomorskogeografsku problematiku.
Šifra 030829
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 463
Godina izdanja 1997
ISBN 978-953-0-30829-9
Format 17 x 23.6