Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima – 1. dio

Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima – 1. dio, tvrdi uvez
Cijena: 52,96 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Velimir Ravlić
Opis Sabirnice čine okosnicu na koju se povezuju ostali dijelovi postrojenja, tako da njihov kvar ili bilo kakva neispravnost može dovesti do ispada postrojenja i prekida napajanja električnom energijom šireg prostora. Zbog toga problematici sabirnica treba posvetiti iznimnu pozornost u svim aspektima.

Knjiga Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima sastoji se od petnaest poglavlja pri čemu se u prvom dijelu nalazi predgovor, popis oznaka i simbola te prvih šest poglavlja.

U prvom poglavlju je dan općeniti prikaz užetnih sabirničkih sustava. U drugom poglavlju dan je detaljan prikaz izolacijskih elemenata sabirničkih sustava i spojnih vodova u slučaju primjene užadi. Opisana su mehanička i električna naprezanja izolatora, te naprezanja izazvana utjecajima okoliša. Za primjenu u praksi je izuzetno važna detaljna usporedba konvencionalnih i kompozitnih polimernih izolatora. Izbor užetnih sabirnica prema uvjetima u normalnom pogonu opisan je u trećem poglavlju, dok je u četvrtom poglavlju predočen izbor u slučaju nastanka kratkog spoja. Utjecaj klimatskih uvjeta na projektiranje, izgradnju i održavanje užetnih sabirnica opisan je u petom poglavlju. U šestom poglavlju je vrlo detaljno opisan mehanički proračun užetnih sabirnica. Nakon opisa fizikalnog modela i jednadžbi stanja vodiča slijedi detaljan prikaz proračuna provjesa izolatora i vodiča, pri čemu su uzeti u obzir i vanjski utjecaji na užetne sabirnice.

Treba naglasiti da je autor u svojem predstavljanju problema najprije pružio objašnjenja osnovnih fizikalnih procesa koji su relevantni za sagledavanje pojava i rješavanje problema mehaničkih sila tijekom normalnog pogona, kratkog spoja, automatskog ponovnog uklopa te vanjskih utjecaja. U radu je jasno i sistematično opisana problematika električnog, toplinskog i mehaničkog dimenzioniranja te pogonskog održavanja vodiča, izolatora, ovjesne i spojne opreme.
Posebna vrijednost ovog djela je obilje primjera iz prakse, te osvrta na propise, norme i pravilnike. Upravo zbog toga, ova će knjiga biti od koristi studentima elektrotehnike i strojarstva koji se bave projektiranjem užetnih sabirnica i pripadne nosive konstrukcije. Osim toga, dugogodišnje iskustvo autora, biti će od velike koristi inženjerima koji se bave problematikom užetnih sabirnica u visokonaponskim elektroenergetskim postrojenjima.


Šifra 030891
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 536
Godina izdanja 2017
ISBN 978-953-0-30891-6
Format 16.5 x 24
Tip proizvoda Udžbenik