Uvod u nuklearnu energetiku

Danilo Feretić: UVOD U NUKLEARNU ENERGETIKU - udžbenik za studente Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu - 2. dopunjeno izdanje
Cijena: 26,54 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Danilo Feretić
Opis Nuklearna tehnika relativno je mlada grana tehnike. Započela se razvijati gradnjom prvih nuklearnih reaktora u 40-im godinama ovog stoljeća. U tim su se godinama razvijala i razrađivala osnovna teorijska načela rada nuklearnih reaktora te stjecala prva praktična iskustva s njihovom gradnjom i pogonom. Već je tijekom 50-ih godina nuklearna tehnika dosegla stupanj razvoja koji je omogućio njezino iskorištenje u praksi za mirnodopske primjene. Najznačajnija mirnodopska primjena nuklearne tehnike je u oblasti energetike, dakle za proizvodnju električne i toplinske energije. Ta je primjena logički iziskivala da se područje rada inženjera energetičara proširi i na nuklearnu energetiku. Nuklearna je energetika multidisciplinarno područje i obuhvaća veoma širok spektar inženjerskih disciplina, koje je nemoguće obuhvati u jednoj knjizi. Svrha je ove knjige da razradom najhitnijih specifičnih elemenata nuklearne energetike približi ovo područje budućim energetičarima. Stoga se nastojalo da način prikaza materije opsegom i dubinom teorijske obrade bude prilagođen ponajprije potrebama studenata energetskih usmjerenja kao udžbenik za predmete iz obrađivanih područja. Valja očekivali da će korisno poslužiti i inženjerima elektrotehnike i strojarstva, kao i studentima na završetku studija drugih struka koje zanima ovo područje energetike. Knjiga je podijeljena na 11 poglavlja u kojima se obrađuju osnovna znanja s područja nuklearne i neutronske fizike, prodiranja zračenja kroz materijale, teorije reaktora (statika i kinetika reaktora) djelovanja zračenja, kao i znanja o strujanju fluida i termotehničkim procesima u nuklearnim reaktorima (značajke izvora topline, posebnosti vođenja i prijelaza topline u nuklearnom reaktoru).
Šifra 031693
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 570
Godina izdanja 2010
ISBN 978-953-0-31693-5
Format 17.2 x 24