Dinamička meteorologija - Uvod u opću cirkulaciju atmosfere

Nadežda Šinik, Branko Grisogono: DINAMIČKA METEOROLOGIJA -– uvod u opću cirkulaciju atmosfere
Cijena: 33,18 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Nadežda Šinik, Branko Grisogono
Opis Autori se detaljno bave planetarnim cirkulacijskim ćelijama u atmosferi, planetarnim valovima i njihovom nestabilnošću, kao i načinom na koji ti procesi utječu na opću cirkulaciju atmosfere. Pri bavljenju spomenutim, relativno zahtjevnim nelinearnim problemima autori se služe odgovarajućim teorijskim sredstvima, a dobivene rezultate dovode u vezu s mjerenjima pri čemu iznose i primjerene fizikalne interpretacije. Upravo je u toj kombinaciji teorijskoga i empirijskog pristupa i u razumijevanju što ga ona omogućuje najveća vrijednost ove knjige.

Knjiga će poslužiti kao udžbenik studentima završnih godina studija geofizike, smjera Meteorologija i oceanografija, studentima pripadajućega doktorskog studija te kao priručnik (podsjetnik) meteorolozimai svima koji se bave problemima dinamičke (teorijske) meteorologije ili dinamikom fluida ili su zainteresirani za njih. Premda opširna literatura o toj tematici postoji na engleskom jeziku, prednost knjige je ta što je napisana na hrvatskome. Zbog sadržajai jezika na kojemu je napisana, knjiga je dobrodošla na hrvatsko, a vjerojatno i šire (regionalno) tržište.

Sadržajem i metodologijom knjiga pokriva različite važne aspekte dinamičke meteorologije. Neki su od njih „klasični”, poput kvazigeostrofičke teorije i barokline nestabilnosti, bez kojih definicije i tumačenja raznih procesa u atmosferi (a i u oceanima) nisu moguća, a neki su aspekti suvremeniji i vezani su za kontinuirano širenje spoznaja o dinamici atmosfere, posebice u nekoliko posljednjih potpoglavlja knjige u kojima se opisuju varijabilnost opće atmosferske cirkulacije, moguće klimatske promjene i međusobna djelovanja atmosfere i oceana.

Iz sadržaja...
Kvazigeostrofički procesi
Dinamički modeli atmosfere
Hidrodinamička nestabilnost atmosferskih makroprocesa
Energetika opće cirkulacije atmosfere
Planetarni procesi
Šifra 030877
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 214
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-30877-0
Format 17 x 24.6