Prirodoslovlje

Antun Delić, Nada Vijtiuk: PRIRODOSLOVLJE, udžbenik za studente razredne nastave
Cijena: 30,39 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Antun Delić, Nada Vijtiuk
Opis Knjiga „Prirodoslovlje“ dosljedno prati nastavni plan i program predmeta Osnove prirodoslovlja za studente razredne nastave na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i buduće učitelje osposobljava za provedbu programa nastavnog predmeta priroda i društvo. Udžbenik omogućuje spoznavanje temeljnih načela s područja prirodnih znanosti, ponajprije putem bioloških sustava, i tako olakšava razumijevanje različitih problema osobne i društvene važnosti. Knjiga obuhvaća sljedeće sadržaje: Priroda života, Podrijetlo života, Atomi, molekule i živa tvar, Stanica – temeljna jedinica života, Stanični i životni ciklus, Mendelova genetika, Deoksiribonukleinska kiselina, Čovjek i njegovo zdravlje, Biljka cvjetnjača, Organizmi i njihov okoliš, Raznolikost organizama te prilog: Zaštita prirode.
Iz recenzija
„Posebna je odlika udžbenika što može poslužiti kao temeljni izvor znanja, kao radna knjiga za studijsko razdoblje na fakultetima te kao priručna knjiga učiteljima u nastavi. Znanstveni i stručni nazivi, terminologija i mjerne jedinice u suglasju su s nomenklaturom prirodoslovnih znanosti i postojećim dostignućima i propisima.“ --- dr. sc. Ivan De Zan
„Udžbenik je metodičkim promišljanjem maksimalno primjeren, obogaćen brojnim ilustracijama, pitanjima za ponavljanje i utvrđivanje gradiva te kazalom pojmova. Posebnu vrijednost udžbeniku daje i činjenica da za taj nastavni predmet na učiteljskim studijima ne postoji drugi udžbenik sličnog sadržaja ni kakvoće.“ --- dr. sc. Vicko Pavičić
„Taj interdisciplinarni udžbenik omogućit će cjelovito prirodoslovno obrazovanje budućih učitelja jer udovoljava svim zahtjevima koji proizlaze iz programskih sadržaja predmeta Osnove prirodoslovlja. To se poglavito odnosi na stručnu razinu i metodičku osmišljenost.“ --- dr. sc. Zdravko Dolenec
Šifra 031133
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 360
Godina izdanja 2005
ISBN 978-953-0-31133-6
Format 20 x 28