Fiziologija prilagodbe životinja u vodenom okolišu

Čedomil Lucu, Fiziologija prilagodbe životinja u vodenom okolišu, meki uvez
Cijena: 40,22 €

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Čedomil Lucu
Opis Fiziologija prilagodbe životinja u vodenom okolišu sveučilišni je udžbenik koji omogućuje lakše razumijevanje i temeljno upoznavanje općih načela fiziologije prilagodbe životinja u vodenom okolišu.
Cilj je ovoga udžbenika upoznavanje s temeljnim fiziološkim procesima biološki i komercijalno važnih organizama (ribarstvo, akvakultura), kao i poticaj znanstvenim dostignućima iz ovoga područja.

Udžbenik nudi temeljna znanja iz fiziologije životinja u vodenom okolišu koja će u budućnosti biti upotpunjena novim spoznajama zahvaljujući sve većoj primjeni molekularno-bioloških tehnika. Tekst udžbenika kompilacija je rezultata na razini svjetske literature i prati ga 100 slikovnih priloga.

Podijeljen je na 10 velikih cjelina na čijem su kraju sažetak i popis korištene literature.

Za studente i one koji se bave zaštitom okoliša i uzgojem vodenih organizama

Predviđen je kao sveučilišni udžbenik namijenjen studentima biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (studijski programi: preddiplomski studij Biologije, preddiplomski studij Znanosti o okolišu, diplomski studij Ekologije i zaštite prirode, diplomski studij Eksperimentalne biologije, diplomski studij Znanosti o okolišu), studentima biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu (studijski programi: preddiplomski studij Biologije i Kemije), studentima diplomskog studija Ribarstva i lovstva Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studentima preddiplomskog studija Primijenjene ekologije Sveučilišta u Zadru te studentima preddiplomskog studija Akvakulture Sveučilišta u Dubrovniku.
Udžbenik je namijenjen i onima koji se bave zaštitom okoliša i uzgojem vodenih organizama radi boljega razumijevanja njihovih fizioloških procesa.

Bilješka o autoru

Čedomil Lucu rođen je u Koprivnici gdje je završio gimnaziju, a nakon studija biologije zapošljava se u Institutu Ruđer Bošković.
Među prvim je istraživačima Instituta Ruđer Bošković u Rovinju, u tadašnjem Laboratoriju za radiobiologiju mora koji je kasnije s proširenim znanstvenim aktivnostima udružen s Biološkim institutom i preimenovan u Centar za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković.
Magisterij iz područja oceanologije obranio je u Zagrebu, a doktorat na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani 1967. godine.

Kao dobitnik Humboldtove stipendije, u razdoblju od 1971. do 1973. boravio je na specijalizaciji u Hamburgu, a od 1980. do 1983. godine u zvanju redovnog profesora radi kao predstojnik Zavoda za biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Bio je dugogodišnji voditelj Laboratorija za ekofiziologiju i toksikologiju Centra za istraživanje mora u Rovinju. U Institutu Ruđer Bošković umirovljen je 2003. godine kao znanstveni savjetnik u trajnom zvanju.
Više godina vodi plodnu znanstveno-istraživačku suradnju s uglednim znanstvenim institucijama u Njemačkoj, Nizozemskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

Objavio je stotinjak znanstvenih radova iz područja fiziologije morskih organizama, većim dijelom u međunarodnim znanstvenim časopisima. Njegovi radovi citirani su više od tisuću puta (SCI, Scopus).

U statusu je člana suradnika HAZU-a. Dobitnik je godišnje državne nagrade za znanost 1999. iz područja prirodnih znanosti, kao i priznanja za doprinos radu Sveučilišta u Rijeci (2005. i 2008. godine).
Od osnutka dubrovačkog Veleučilišta i Sveučilišta angažiran je kao predavač na Odjelu za akvakulturu.
Jedan je od urednika međunarodnog znanstvenog časopisa Frontiers in Aquatic Physiology. Predavač je na doktorskim studijima na sveučilištima u Zagrebu i Splitu.
Šifra 177510
Izdavač Profil-Klett
Uvez meki
Broj stranica 244
Godina izdanja 2012
ISBN 9789531212694
Format 24 x 26