Suradna i konzultativna psihijatrija - Psihijatrijski i psihološki problemi u somatskoj medicini

Rudolf Gregurek i suradnici: SURADNA I KONZULTATIVNA PSIHIJATRIJA, psihijatrijski i psihološki problemi u somatskoj medicini
Cijena: 23,76 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Rudolf Gregurek i suradnici
Opis Ovim udžbenikom autori pokušavaju smanjiti i prevladati teškoće u edukaciji i upozoriti na važnost psiholoških i emocionalnih tegoba koje prate tjelesne bolesti, utječu na etiologiju bolesti i njihovu pojavu, mijenjaju kliničku sliku, utječuna dijagnostički i terapijski proces te, što je možda i najbitnije narušavaju kvalitetu života bolesnika.

Iz sadržaja…

OPĆI DIO
Uvod
Definicija pojma suradne (liaison) psihijatrije
Povijesne odrednice
Liaison psihijatrija u Hrvatskoj
Edukacija
Istraživanja
Organizacija liaison psihijatrijske službe
Uloga i zadatci suradnog (liaison) psihijatra

PSIHODINAMSKI RAZVOJ ČOVJEKA I BOLEST
Psihološki razvoj čovjeka
Mehanizmi obrane
Tjeskoba (anksioznost)
Stres
Psihosomatska koncepcija
Reakcije bolesnika na bolest
Odnos bolesnik – liječnik

POSEBNI DIO
Psihijatrijski poremećaji u organskoj medicini (delirij, demencije, depresije, manije, somatizacije i somatoformni poremećaji, anksiozni i panični poremećaji, ovisnosti, agresivnost, suicidnost, poremećaji spavanja)
Hitna medicina –akutni bolesnik
Kronična bol
Kirurški zahvati
Transplantacije organa
Hemodijaliza (tehnologizacije medicine)
Psihodermatologija
Ginekologija i opstetricija
Opekline
Bolesno dijete
Maligne bolesti (onkologija)
Neurologija i neurokirurgija
Kronične bolesti i invaliditet
Problemi medicinskog tima
Informiranje bolesnika o bolesti i priopćavanje loših vijesti
Pravni i etički problemi

TERAPIJA
Psihofarmakologija
Psihoterapijski pristup u liaison psihijatriji
Psihodinamsko značenje lijekova i farmakološkog pristupa
Šifra 031572
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 292
Godina izdanja 2006
ISBN 978-953-0-31572-3
Format 17.2 x 24.8