Povijest, vjera i kulturna baština u Imoti

fra Jozo Grbavac: Povijest, vjera i kulturna baština u Imoti
Cijena: 39,68 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori fra Jozo Grbavac
Opis Knjiga Povijest, vjera i kulturna baština u Imoti fra Joze Grbavca bogata je monografija povijesti Imote, raskošno likovno i grafički oblikovana, s više od tri stotine fotografija povijesnih i arheoloških nalaza, dokumenata, sačuvanoga crkvenog blaga i umjetničkih djela. To je svojevrsna knjiga stećak kojom se obilježava 300. obljetnica oslobođenja Imote od osmanlijske vlasti.
Knjigu poput ove mogao je napisati samo onaj koji je naučio vladati alatima mnogih znanstvenih disciplina, od arheologije i etnologije, preko povijesti umjetnosti i povijesti pisane riječi do crkvene i gospodarsko-demografske povijesti, a pri tome sačuvati zdrav osjećaj za sve što je pohranjeno u kolektivnom pamćenju organske zajednice kakva je postojala sve do naših dana u Imoti. Svršivši Filozofsko-teološki studij u Zagrebu i potom studij povijesti i slavistike u Münchenu, službujući više desetljeća među pukom Imotske, Cetinske i Makarske krajine, ne zapuštajući pritom svoj znanstveni rad, fra Jozo Grbavac je mogao konačno postati jednim od najpozvanijih da napiše zaokruženu povijest društva i povijest Crkve u tom društvu u tom prostoru. I uspio je nakon dugogodišnjih izravnih istraživanja napisati djelo istinske eruditske podloge, napisano lakoćom izlaganja i pokretljivošću asocijacija, čime će nesumnjivo naći put do široke kulturne, znanstvene i stručne publike.
Sve konstatacije i interpretacije temeljene su na pouzdanom baratanju s činjenicama iz postojeće znanstvene bibliografije i objavljenih povijesnih vrela. Ključne riječi prvog dijela knjige su vrtlozi ratova, previranja, migracije... Kad pročitate, pa i dijagonalno, tu imotsku povijest pisanu opsadama, četovanjima, požarima, glađu, biva gotovo nepojmljivim koliko se opipljive kolektivne memorije i baštine uspjelo prenijeti kroz sve te svoje nesreće. Unutrašnjost Dalmacije stoljećima je bila njezin biološki spremnik iz kojega su se obnavljali gradovi na obali. Unatoč tomu, ili baš zbog toga, iz tog prostora dolazi nam cijela galerija znamenitih ljudi izvanredne mozgovne mobilnosti koji su oblikovali samu maticu hrvatske nacionalne kulture, filozofije, umjetnosti, znanosti, duhovne kulture, politike i gospodarstva. Ova knjiga nas, međutim, čini još svjesnijima da se Imota, cijela Zagora – uostalom kao i svaki drugi hrvatski zavičaj, i Hrvatska sama – nalazi na udaru globalizacijskih novina koje neumitno niveliraju zatečene tradicijske vrijednosti. Zbog toga je predragocjena rekapitulacija duhovnih tečevina i reambulacija sakralnih prostora u drugom dijelu knjige, u kojemu se podrobno obrađuje župa po župa, crkva po crkva.
Ukratko, u rukama nam je znanstveno djelo, a u naravi stvarni udžbenik zavičajne imotske političke, gospodarske, kulturne i duhovne povijesti.
Šifra 060003
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 476
Godina izdanja 2017
ISBN 978-953-0-60003-4
Format 23.2 x 29