Vodič kroz povijest umjetnosti - Vremenska lenta

Marijan Jakubin: VODIČ KROZ POVIJEST UMJETNOSTI + VREMENSKA LENTA
Cijena: 89,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Marijan Jakubin
Opis Vodič kroz povijest umjetnosti, vremenska lenta, osmišljen je kao sažeti priručnik za povijest umjetnosti i likovnu kulturu općenito, s ciljem pružanja općega i temeljnoga uvida u povijest umjetničkog stvaralaštva od prapovijesti do kraja 20. stoljeća. Vodič ponajprije prati razvoj umjetnosti na prostoru Europe, ali dotiče i one civilizacije koje su na bilo koji način utjecale na likovno-povijesna obilježja europske civilizacije. Vodič ima lentu i popratni tekst.
Lenta je podijeljena na četiri dijela: Dvije središnje trake obuhvaćaju reprodukcije umjetničkih djela pojedinih vremenskih i stilskih razdoblja predočenih kronološkim slijedom i čine središnji i temeljni dio lente. Reprodukcije umjetničkih djela prati tekst smješten na gornjoj i donjoj traci koji u sažetim, jezgrovitim natuknicama daje temeljne podatke o povijesnim okolnostima određenoga razdoblja koje su na različite načine utjecale na likovno stvaralaštvo. Svako je stilsko razdoblje predstavljeno najreprezentativnijim autorima i djelima tipičnima za određeni stil, pravac, krug ili grupu. Radi lakšeg snalaženja, svako je stilsko razdoblje odvojeno različitom bojom podloge, a radi preciznijeg datiranja uz svako je djelo, osim imena autora i naziva djela, navedena i godina nastanka.
Popratni tekst kroz natuknice daje temeljne podatke o svakom stilskom razdoblju ili umjetničkom smjeru. Popraćen je dodatnim reprodukcijama umjetničkih djela, tlorisima, presjecima građevina itd. Boja podloge određenoga razdoblja ili smjera istovjetna je boji podloge na lenti.
Šifra 090117
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 52
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-90117-9
Format 24.5 x 31.5