Hrvatski između nas

Tamara Gazdić-Alerić: Hrvatski između nas, tvrdi uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 20,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Tamara Gazdić-Alerić
Opis Hrvatski između nas govori o složenoj temi učenja hrvatskoga standardnog jezika s ciljem razvoja lingvističke i komunikacijske kompetencije njegovih govornika. Učenje standardnoga jezika autorica najprije stavlja u široki jezikoslovni kontekst te u uži kontekst učenja hrvatskoga standardnog jezika, njegovih idioma i funkcionalnih stilova.
Od mnogobrojnih zanimljivih tema obrađenih u ovoj knjizi valja izdvojiti:
- status službenoga jezika, njegovo učenje u odgojno-obrazovnome sustavu te dokumente na kojima se temelji
- jezik kao sustav i jezik kao standard
- govor i pismo
- organske i neorganske idiome
- odnose hrvatskoga jezika i hrvatskoga standardnog jezika
- obilježja standardnoga jezika
- kratku povijest standardizacije hrvatskoga jezika
- pojam norme i procese normiranja standardnoga jezika, razine norme te normativne priručnike
- lingvističku i komunikacijsku kompetenciju te njihov odnos
- proces usvajanja materinskoga jezika
- učenje standardnoga jezika i ovladavanje standardnojezičnom normom na svim razinama
- prostornu, vremensku i funkcionalnu raslojenost jezika.

"Tamara Gazdić-Alerić na sveobuhvatan je način obradila brojna jezična pitanja koja su, iako o njima postoji brojna literatura, malokad prikazana na ovako pregledan način."
– izv. prof. dr. sc. Slavica Vrsaljko

"Hrvatski između nas namijenjen je svima koji se u odgojno-obrazovnome sustavu bave hrvatskim jezikom, kao i onima koji na hrvatskome jeziku poučavaju (odgojiteljima, učiteljima, predmetnim nastavnicima) te studentima odgojiteljskih, učiteljskih i nastavničkih studija. Relevantnošću teme te načinom njezine obrade ova je knjiga idealna lektira i za širu čitalačku publiku koju zanimaju pitanja jezika, standardnojezične norme i jezične kulture."
– izv. prof. dr. sc. Lidija Cvikić

PROF. DR. SC. TAMARA GAZDIĆ-ALERIĆ diplomirala je na studiju kroatistike na Filozofskome fakultetu i na paralelnome studiju novinarstva na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Filozofskome fakultetu iz područja humanističkih znanosti, grane lingvistike. Zaposlena je na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskoga fakulteta.
Objavila je približno devedeset znanstvenih i stručnih radova, od čega petnaestak znanstvenih članaka na engleskome jeziku u inozemnim publikacijama, referiranim u stranim bibliografskim bazama, i znanstvenu knjigu Hrvatski u upotrebi. Znanstveni i stručni interesi su joj: učenje i poučavanje hrvatskoga (standardnoga) jezika, jezične djelatnosti – slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, jezično planiranje i jezična politika, funkcionalna stilistika hrvatskoga jezika, medijska pismenost, multimedija i nove tehnologije u nastavi hrvatskoga jezika.


nakladnici: Školska knjiga i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Šifra 031204
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 244
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-31204-3
Format 16.8 x 24