Teorija jezika u kontaktu

Rudolf Filipović: TEORIJA JEZIKA U KONTAKTU, uvod u lingvistiku jezičnih dodira
Cijena: 20,71 €

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Rudolf Filipović
Opis UVOD U LINGVISTIKU JEZIČNIH DODIRA
Monografija označava sintezu svih rezultata autorovih istraživanja i doprinosa teoriji jezika u kontaktu. Jezično posuđivanje nije isključivo lingvistička kategorija i ne može se analizirati samo općelingvističkim metodama. Stoga su jezično posuđivanje i mnoge druge lingvističke i sociološke pojave vezane za to proučavanje svrstane u sociolingvistiku, no kako je ta grana lingvistike preširoka, da bi se izbjegla nepotrebna miješanja i nesporazumi, jezično posuđivanje i sve pojave vezane uza nj klasificirane se u novu granu znanosti o jeziku – lingvistiku jezičnih dodira ili kontaktnu lingvistiku. Ta grana lingvistike obuhvaća i proučava cijelo područje jezičnih dodira i jezičnih sukoba, bilingvizam i multilingvizam, prevođenje i učenje drugih jezika, sve oblike interferencije koji se pojavljuju kao rezultat dodira jezika: i kultura: na svim razinama.
Šifra 050361
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 324
Godina izdanja 1986
ISBN 978-953-0-50361-8
Format 1.7 x 24