Staroegipatski jezik - Gramatika, pismo i lingvistički uvod

Uranić Igor, Kristina Šekrst: STAROEGIPATSKI JEZIK - gramatika, pismo i lingvistički uvod
Cijena: 25,09 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Igor Uranić, Kristina Šekrst
Opis Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod pionirski je poduhvat Kristine Šekrst i Igora Uranića, autora koji su se odvažili napisati prvi egiptološki priručnik i udžbenik na hrvatskom jeziku. Gramatike i udžbenici staroegipatskoga jezika nisu osobito česti ni na velikim europskim jezicima, a do sada na hrvatskome jeziku nije bila objavljena niti jedna knjiga toga tipa. U prvom dijelu knjige govori se o klasifikaciji egipatskoga jezika i o njegovoj kronologiji, a zatim slijede poglavlja o fonologiji i drugim tradicionalnim dijelovima gramatike (morfologija, sintaksa). Na početku svakog poglavlja su dobro objašnjeni temeljni pojmovi pojedinih gramatičkih disciplina, a na kraju poglavlja nalaze se vježbe. Osim tradicionalnih dijelova gramatike, u knjizi se daju osnovni podatci i o egipatskom načinu računanja, o kalendaru, itd., što obogac´uje sadržaj knjige i čini je zanimljivom čitateljima koji se bave kulturnom poviješc´u. Na kraju toga vrijednoga djela nalazi se opsežan popis literature, podijeljen na opc´elingvističke radove, radove o afrazijskim jezicima, povijesno-kulturne radove, radove o književnosti i na temeljne gramatičke priručnike za staroegipatski jezik. Posebna je vrijednost knjige što ona ne služi samo kao uvod u staroegipatski jezik nego studentima i čitateljima daje i puno širu perspektivu. Knjiga je pisana jasno i pregledno i posve je prikladna za sveučilišni udžbenik, ali i kao priručnik lingvistima koje zanimaju poredbenopovijesni ili tipološki aspekti staroegipatskoga jezika. Također može biti zanimljiva povjesničarima koji žele znati više o staroegipatskome jeziku i pismu. Vježbe kojima su poprac´ena pojedina poglavlja didaktički su dobro osmišljene i poredane te omoguc´uju studentima da se samostalno služe ovom knjigom, tj. da staroegipatski jezik uče kao samouki entuzijasti (knjiga sadržava i rješenja vježbi). Svi primjeri i vježbe dostupni su i na hijeroglifskom pismu i u znanstvenoj transliteraciji na latinicu, pa se knjigom mogu služiti i oni koji se ne žele upuštati u učenje zahtjevnoga hijeroglifskog pisma.
Šifra 061758
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 292
Godina izdanja 2014
Format 18 x 25