Temeljne pretpostavke organizacijskog ponašanja

Ana Globočnik Žunac, Petra Ercegovac, Zuzana Hubinkova: Temeljne pretpostavke organizacijskog ponašanja, meki uvez
Cijena: 20,71 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ana Globočnik Žunac, Petra Ercegovac, Zuzana Hubinkova
Opis Poslovna psihologija pripada području primijenjene znanosti jer koristi znanstvene metode za istraživanje ljudi i utjecaja na njihovo ponašanje, ali i za istraživanje organizacije, njenih ciljeva i radnih mjesta. Na taj način omogućuje zdravo radno okruženje koje uključuje i zdrave međuljudske odnose u kojem se multipliciraju radni učinci na zadovoljstvo i organizacije i njenih zaposlenika.

Proučavanje bilo kojeg problema psihologije, pa tako i poslovne psihologije nije moguće bez razumijevanja temeljnih procesa socijalne spoznaje i socijalne percepcije. Stoga ovaj udžbenik započinje razjašnjavanjem temeljnih pojmova iz područja socijalne psihologije. Nakon toga slijedi poglavlje koje se bavi stavovima, formiranjem stavova, kao i onih na neutemeljenim činjenicama koji dovode do pojave diskriminacije. Treća cjelina daje široki pogled na različite teorije ličnosti koje su nužne za razumijevanje ponašanja ljudi te govori o obrambenim mehanizmima. Nakon uvoda u socijalnu i emocionalnu inteligenciju, u nastavku su detaljno prikazane različite emocije i njihovi utjecaji na poslovno okruženje, poslovne procese pa posljedično i na poslovanje organizacije. Posebno poglavlje posvećeno je različitim pojmovima iz područja grupnih ponašanja čije je razumijevanje nužno za uspješno upravljanje timovima i razumijevanje međuljudskih odnosa na radnom mjestu. Posljednje poglavlje ovoga udžbenika prikazuje patologiju tih odnosa, odnosno različite oblike stresa, mobbinga i njihove utjecaje na zaposlenika. Svi sociopsihološki pojmovi dovedeni su u vezu s poslovnim okruženjem i proučavaju se iz aspekta znanja i vještina potrebnih za učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima.
Šifra 1197770
Izdavač Hrvatska sveučilišna naklada
Uvez meki
Broj stranica 263
Godina izdanja 2022
ISBN 978-953-169-468-1
Format 17 x 24