Demogeografija - Stanovništvo u prostornim odnosima i procesima

Ivo Nejašmić: DEMOGEOGRAFIJA, stanovništvo u prostornim odnosima i procesima
Cijena: 31,59 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ivo Nejašmić
Opis Knjiga obuhvaća svu relevantnu problematiku geografije stanovništva. Težište joj na razumijevanju i objašnjavanju dinamičkih komponenti stanovništva, tj. prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti. Važno mjesto zauzima i prostorno-vremenska međuzavisnost spomenutih komponenti koja, izravno ili neizravno, uzrokuje promjene i razlike u broju, razmještaju i sastavu stanovništva.

Obrađeno je 50-ak tematskih cjelina razvrstanih u šest poglavlja:
• Uvod u geografsko proučavanje stanovništva
• Razmještaj stanovništva na Zemlji
• Razvoj svjetskog stanovništva /naseljenosti/
• Kretanje stanovništva
• Sastav stanovništva
• Stanovništvo, okoliš i razvoj.

• Knjiga obuhvaća 284 str., sa 117 slika (kartograma i dijagrama), 66 tablica, 305 navoda u popisu literature, abecednim kazalom pojmova i kazalom imena.
• Autor se koristio opsežnom relevantnom domaćom i inozemnom literaturom iz geografije stanovništva te iz demografije, sociologije i drugihznanstvenih disciplina, kao i najnovijim statističkim podacima.
• Navedeni su brojni primjeri koji dodatno objašnjavaju osnovni sadržaj.
• Unutar gotovo svake tematske cjeline izdvojeni su dijelovi u kojima se razmatra odgovarajuća problematika stanovništva Hrvatske.
• Slike su u funkciji razumijevanja prostornih razlika u demografskom razvoju: posebice valja istaknuti dvadesetak tematskih karata koje predočuju diferencirana demografska obilježja i procese u svijetu.
• Dio sadržaja dodatno je objašnjen u gotovo tristo bilješki (na dnu stranica).
Knjiga je ponajprije namijenjena geografima, a trebala bi biti ײ:pri ruciײ: i drugim stručnjacima (sociolozima, ekonomistima, politolozima, planerima i dr.). Djelo potpuno zadovoljava potrebe studija geografije (tj. nastavni program predmeta Demogeografija) te je prihvaćeno kao udžbenik Sveučilišta u Zagrebu (Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis).
Šifra 030876
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 284
Godina izdanja 2006
ISBN 978-953-0-30876-3
Format 22 x 28