Radno pravo

Andrijana Bilić: Radno pravo, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 320,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Andrijana Bilić
Opis Iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polja prava i grane radnog i socijalnog prava u povijesti hrvatske akademske radnopravne zajednice, ne nalazimo mnoga djela kada razmatramo standarde sveučilišnih udžbenika.
Knjiga "Radno pravo" ispunjava postojeću manjkavost jer predstavlja sveobuhvatno djelo, kako u teorijskom, tako i pozitivnopravnom smislu.
Značaju knjige svakako pridonosi opsežna sudska praksa sudova Republike Hrvatske svih stupnjeva odlučivanja, ali i sudska praksa Suda pravde Europske unije.

Knjiga obuhvaća povijesne prikaze razvoja instituta radnog prava i njihov suvremeni razvoj, kako u teoriji radnog prava, tako i u važećim radnopravnim propisima u Republici Hrvatskoj usklađenih s propisima Acquis Communautaire.
Knjiga "Radno pravo" usklađena je sa suvremenim razvojnim trendovima radnog prava, dok ostala djela iz istog područja tu karakteristiku nemaju, s obzirom da su pisani prije 15-ak, a neki i prije više od 50 godina. Osim toga, neka od tih djela ne obrađuju veliki broj instituta radnog prava, ili to čine na nesustavan način i stilom pisanja koji nije prilagođen studentima prediplomskih i diplomskih pravnih studija

Uloga radnog prava ogleda se u uspostavi prikladne ravnoteže u odnosu, interesima, pravima i obvezama između poslodavca s jedne, te radnika s druge strane. Iako u doba globalizacije ekonomije i povećane fleksibilnosti na tržištu rada ono snažno pridonosi stvaranju radnih mjesta, što pretpostavlja primjenu aktivne politike zapošljavanja, ni u kojem slučaju se ne smije zanemariti njegov značaj za državu blagostanja. Naime, radno pravo mora biti jamac radnicima da će svoj posao obavljati u uvjetima i okolnostima dostojnih čovjeka koji podrazumijevaju slobodu, jednakost, sigurnost i ljudsko dostojanstvo.
Uspostavu spomenute prikladne ravnoteže na tržištu rada u suvremeno doba usložnjava razvoj tržišnoga gospodarstva, koje je prema prirodi ujedno globalno i lokalno. Uklanjanjem zapreka u kretanju kapitala, roba, usluga i radne snage omogućeno je međusobno natjecanje država u privlačenju stranih investitora i poslova što uz razvoj komunikacijske i informacijske tehnologije dovodi u pitanje tradicionalne oblike socijalne zaštite, stabilnost zaposlenja, granicu između privatnog i poslovnog života, jednakost uvjeta rada i zaposlenja, sindikalnu organiziranost radnika, važnost kolektivnog pregovaranja, odnosno sustav radnih odnosa općenito.
Iz izloženog je potpuno jasno kakvu važnu ulogu i teret u kontekstu gospodarskog razvoja ima današnje radno pravo. Uočavaju se mnoga nesnalaženja u njegovoj primjeni, kako zbog brojnih pokušaja da se ono zaobiđe zbog zaštite koju jamči radnicima, a koja je ujedno tegotna za poslovanje poslodavca, ali i zbog pojave novih oblika rada koji još nisu pronašli svoje mjesto, kako u nacionalnim zakonodavstvima, tako i u regionalnoj, odnosno međunarodnoj regulativi koja uređuje radne odnose.

Ovaj sveučilišni udžbenik nastoji ublažiti spomenuta nesnalaženja obrađujući tradicionalne institute radnog prava, ali upoznavajući čitatelje i s onim oblicima rada i organizacije rada koji su još, uvjetno rečeno, u povojima. Poseban naglasak stavlja se na institute radnog prava u pravnoj doktrini, regulativi te sudskoj praksi Republike Hrvatske, ali i rješenja u sklopu Acquis Communautaire te međunarodnoga radnog prava. U tom je smislu ova knjiga plod dugogodišnjeg proučavanja, analiziranja, promišljanja, uspoređivanja i sinteze doprinosa pravne doktrine, pozitivnog prava, judikature i pravnih standarda u području rada i radnih odnosa.

Iz recenzija
„Autorica se vrijedno, sustavno i dosljedno posvetila nimalo laganom zadatku pripreme sveučilišnog udžbenika iz discipline koja doživljava stalne i mnoge mijene, obilježene globalnim, snažnim transformacijskim promjenama, ali i čestim normativnim zahvatima u nacionalnom zakonodavstvu. Ne manje važno, nije zanemarila povijesni razvoj i tradicionalne postavke radnog prava, ali je vješto i sadržajno dozirano istaknula promjene koje nas očekuju ne samo de lege ferenda, nego i one koje nas vode u sasvim novu percepciju i razumijevanje suvremenih radnih odnosa globaliziranog svijeta.”
- prof. dr. sc. Mario Vinković

„Djelo izv. prof. dr. sc. Andrijane Bilić izvorni je doprinos hrvatskoj pravnoj znanosti. Riječ je o radu koji afirmira moderan, cjelovit, komparativan pristup materiji koju problematizira. Knjiga autorice Andrijane Bilić upućuje na složenu prirodu radnog prava od samih početaka do suvremenosti, kompetentno komentira recentne rasprave i referira se na praksu nacionalnih i međunarodnih sudbenih tijela upućujući pritom i na posebnosti u njihovu pristupu, pri čemu uspijeva tu složenu problematiku izložiti sustavno i na razumljiv način.”
- prof. dr. sc. Petar Bačić

„Kao recenzent svakako snažno podupirem tisak i objavu ovoga važnoga znanstvenog i nastavnog djela jer će ono naći veliku znanstvenu i nastavnu te stručnu, odnosno praktičnu primjenu čak i ako se izmijeni radno zakonodavstvo, što je učestala praksa u RH. Naime, djelo ima izrazito snažnu teorijsku podlogu koju promjene radnog zakonodavstva neće znatnije umanjiti, a bogata sudska praksa koja je sadržana u djelu uvijek će biti važna osnova u izučavanju i poučavanju radnog prava.”
- izv. prof. dr. sc. Vanja Smokvina
Šifra 030431
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 504
Godina izdanja 2021
ISBN 978-953-0-30431-4
Format 19 x 26
Tip proizvoda Udžbenik