Europsko privatno pravo - opći dio

Emilia Mišćenić: Europsko privatno pravo - opći dio, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 219,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić
Opis Udžbenik o europskom privatnom pravu prvi je udžbenik u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava pojam i način djelovanja europskoga privatnog prava. U njemu se ponajprije obrađuju temeljni ciljevi harmonizacije privatnog prava, izvori i ograničenja ovlasti Unije u tom području, a posebna je pozornost posvećena pravnoj prirodi, dosezima i učincima direktiva i uredaba kao pravnih akata kojima se provodi harmonizacija privatnog prava.

S obzirom na to da su ti izvori prava Unije uglavnom integrirani u naše i privatno pravo država članica, taj ključni i ujedno najopsežniji dio europskog prava nerijetko ne uspijevaju prepoznati oni koji ga trebaju primijeniti. Propisi domaćega privatnog prava usklađeni s izvorima prava Unije podliježu posebnim pravilima tumačenja sukladno ciljevima preuzetih direktiva EU-a i kriterijima utvrđenim u praksi Suda EU-a.

U udžbeniku je posebna pozornost posvećena dužnosti sukladnog tumačenja odredaba privatnog prava i otegotnim pravnim posljedicama moguće povrede te dužnosti. Oslanjajući se na bogatu praksu Suda EU-a, udžbenik daje jasne kriterije i smjernice o načinu provođenja te dužnosti u praksi. Pritom upozorava i na aktualnu domaću sudsku praksu u predmetima kao što su Franak, Konverzija, Vatreni i mnogi drugi u kojima je povreda dužnosti tumačenja propisa privatnog prava u skladu s ciljevima istaknutih direktiva EU-a rezultirala povredom prava pojedinaca zajamčenih acquisom.

Udžbenik ne obuhvaća samo dragocjenu analizu općeg dijela europskoga privatnog prava već nudi i samostalna rješenja u vezi s preglednim i sustavnim prikazivanjem te složene materije. On daje logičan i detaljan uvid u tematiku te na taj način omogućuje bolje shvaćanje sustava i strukture europskoga privatnog prava.

Autorica jasno, s pomoću primjera, kombinira visoku razinu pravno-znanstvenog rada o složenom fenomenu europskoga privatnog prava, veliku količinu podataka, uključujući prezentaciju niza predmeta Suda EU–a, i didaktički dizajn koji ovaj kompleksan znanstveni rad čini prikladnim, dobro strukturiranim sveučilišnim udžbenikom. To je suvremen i originalan udžbenik na najvišoj razini u međunarodnim okvirima koji će postaviti standard za slična buduća izdanja ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.

IZ MEDIJA

Profesorica s Pravnog fakulteta dobitnica je nagrade Ivan Filipović: 'Odlučila sam pridonijeti društvu iz kojeg sam potekla, Novi list, 8. veljače 2021., Ingrid Šestan Kučić
Šifra 030292
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 340
Godina izdanja 2019
ISBN 978-953-0-30292-1
Format 20 x 26
Tip proizvoda Udžbenik