Projekt u predmetnoj nastavi - S polazištem u nastavi hrvatskoga jezika

Ana Mesić: PROJEKT U PREDMETNOJ NASTAVI S POLAZIŠTEM U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA
Cijena: 10,62 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ana Mesić
Opis Nova promišljanja o učenju nameću potrebu znatnijih promjena u nastavi, a jedna je od njih i
uvođenje projektne nastave.
Projekti predstavljeni u ovome priručniku rezultat su potrebe za kvalitetnijom i zanimljivijom nastavom
hrvatskoga jezika, snaglaskom na međupodručnoj povezanosti i mogućnosti izbora zadataka prema
željama i mogućnostima učenika. Izvrsno prihvaćanje takvog oblika rada potaknulo je proširivanje na
ostale predmete i oblikovanje projektne nastave.
U knjizi je predstavljeno 5 projekata: Od kuće do škole (5. razred ), Voljela/volio bih da me voliš (8.
razred), Svi različiti - svi jednaki (7. razred), U suglasju s prirodom (8. razred), Čovjek-biće koje je stvorila
igra (6. razred) kojima je polazište u nastavi hrvatskoga jezika. No u projektnu se skupinu, uz učenike i
nastavnika hrvatskoga jezika, uključuju i nastavnici ostalih predmeta te stručni suradnici u školi i izvan
nje. Za svaki je od navedenih projekata priređen sav potrebanmaterijal. Definirani su ciljevi, projektna
skupina, vrijeme, mjesto, sredstva i pomagala te metode kojima se projekt ostvaruje. Detaljno su
objašnjeni tijek rada, zadatci i načini njihova ostvarivanja, način predstavljanja i analize rezultata te
analize i procjene uspješnosti provedbe projekta. U pregibima korica ovoga priručnika su listovi za
planiranje provedbe projekta za sve korelirane predmete te radni, anketni listići i listići za provjeru i
samoprovjeru rezultata rada članova projektne skupine.
Svi su predstavljeni projekti provedeni praktično pa su organizacijski i funkcionalno ostvarivi u realnim
okolnostima rada prosječne škole. Uz vrijedne obrazovne zadatke koji se ostvaruju tim projektima,
svakako je najveća dobit provođenjatakvih oblika nastave razvijanje navike kolektivnoga stjecanju
znanja. Sudjelujući u projektu, uz upoznavanje zadanih sadržaja, učenici uče suradnički istraživati i
zaključivati, a potičući istraživačku radoznalost učenika u timu i razvijajući suradništvo, sustvaralaštvo,
komunikacijske sposobnosti i samopouzdanje, nauče i kako naučiti ili primjenjivati stečena znanja
u svakodnevnome životu. Ovaj praktičan i zanimljiv priručnik prava je pomoć u ovim zahtjevnim
zadaćama koje nam postavlja suvremena nastava.
Šifra 050919
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 80
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-50919-1
Format 19.5 x 28