Osnove socijalne pedagogije

Dejana Bouillet, Slobodan Uzelac: OSNOVE SOCIJALNE PEDAGOGIJE
Cijena: 21,10 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Dejana Bouillet, Slobodan Uzelac
Opis U sveučilišnom udžbeniku Osnove socijalne pedagogije autori nude vlastito, na iskustvu, znanstvenim i teorijskim spoznajama utemeljeno viđenje poremećaja u ponašanju, posebno obrazlažući potrebu, mogućnosti i sadržaje socijalnopedagoškog rada s društvenimskupinama i pojedincima. Uz informacije o svim aspektima socijalne pedagogije kao zasebne znanstvene discipline i profesije, udžbenik sadržava i taksativan prikaz pojedinih poremećaja u ponašanju, uključujući njihove etiološke, fenomenološke i tretmanske aspekte. Osnove socijalne pedagogije usmjerene su na razumijevanje pojave poremećaja u ponašanju u djece i mladih te pronalaženje odgojnih i drugih putova kojima je neželjeno ponašanje djece i mladih moguće usmjeriti prema drugim, društveno prihvatljivijimi individualno konstruktivnijim modelima ponašanja, poštujući zadanosti konkretnoga društvenog prostora i vremena.
Udžbenik je ponajprije namijenjen studentima studija socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.Usto, udžbenik može biti od iznimne koristi i studentima pedagogije, socijalnog rada, kriminalistike, psihologije, prava i sociologije, ali i zadovoljiti intelektualnu znatiželju i onih čitatelja čije su intelektualne preokupacije vezane za različite kategorije djece i mladih s teškoćama socijalne integracije, neovisno o njihovoj profesiji.

Iz sadržaja...
I. dio: UVOD U SOCIJALNU PEDAGOGIJU (Razvoj socijalne pedagogije, Suvremena socijalna pedagogija, Socijalna pedagogija kao znanstvena disciplina, Teorije socijalne pedagogije, Profesionalni identitet socijalnih pedagoga, Temelji, moć i granice socijalnopedagoških intervencija) II. dio: POREMEĆAJI U PONAŠANJU DJECE I MLADIH - SOCIJALNOPEDAGOŠKA PERSPEKTIVA ( Pojmovna određenja poremećaja uponašanju djece i mladih, Etiologija poremećaja u ponašanju, Društveno značenje poremećaja u ponašanju djece i mladih, Fenomenologija poremećaja u ponašanju)
Šifra 030251
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 268
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-30251-8
Format 17.5 x 24.8