Likovni poticaj i izazovi - metodika likovne kulture za rad s djecom s teškoćama

Ivana Ježić: Likovni poticaj i izazovi - metodika likovne kulture za rad s djecom s teškoćama, meki uvez
Cijena: 35,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ivana Ježić
Opis Likovne se aktivnosti preporučuju svima koji djecu i mlade neposredno vode u odrastanju i školovanju. Priručnik Likovni poticaj i izazovi prije svega je potpora učiteljima u odgojno-obrazovnome radu s učenicima s teškoćama u osnovnoj školi, s naglaskom na metodici likovne kulture prilagođene radu s djecom s različitim teškoćama. Također potiče usvajanje osnova neverbalne komunikacije likovnim sredstvima te upoznavanje odgojno-obrazovnih, rehabilitacijskih i terapijskih postupaka.
Sustavno promičući metodu prilagođenu suvremenim oblicima odgoja i obrazovanja današnje djece, priručnik može likovnim aktivnostima obogatiti nastavne, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti te produljene stručne postupke. Primjenjiv je za rad u školama i vrtićima, centrima za odgoj i obrazovanje, centrima socijalne skrbi, učeničkim domovima, u privremenim oblicima školovanja u bolnici i drugdje gdje djeca borave redovito ili u sklopu projekata.
Primjenu može naći i u radu s djecom s poremećajima mentalnoga zdravlja, u terapijskim radionicama i grupama potpore bez obzira na dob korisnika, npr. pri akutnim poremećajima i kriznim stanjima zbog različitih uzroka, primjerice ovisnosti, teških bolesti i terminalnih stanja, rehabilitacije nakon moždanoga udara ili prometne nesreće, žalovanja, ali i u domovima umirovljenika i u palijativnoj skrbi i drugdje.
Primjenjiv je i za samoinicijativne slobodne aktivnosti za pojedince i za skupine kao i za vođene likovno kreativne i rekreativne radionice i tečajeve za osobe koje, bez obzira na dob, razinu funkcioniranja i naobrazbu, žele likovno stvarati. Prikladan je za cjelokupnu populaciju kao obogaćenje života likovnim aktivnostima, poticanje kreativnih likovnih izričaja i umjetničkoga stvaralaštva te kao oblik cjeloživotnoga obrazovanja.
Stručnjacima različitih odgojno-obrazovnih područja priručnik će otvoriti mnoge vidike te osnažiti njihova nastojanja da upoznaju djecu usprkos njihovim teškoćama, kao i da unaprijede metode rada s njima usprkos često naizgled nepremostivim preprekama. To će pospješiti brojni likovni radovi koje priručnik obuhvaća, a koje su izradili isključivo učenici s većim teškoćama u razvoju, i to u ustanovi s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.
Otvarajući vrata likovnim aktivnostima s njihovim raznovrsnim doživljajnim, emocionalnim, duševnim, duhovnim, društvenim, komunikacijskim, senzoričkim, vizualnim, perceptivnim, receptivnim, ekspresivnim, kognitivnim, kreativnim i stvaralačkim mogućnostima, učitelji će djeci različite dobi i razine funkcioniranja u aktivnome stvaralačkom procesu pomoću likovnih zadataka moći prilagoditi zadatke i postupke učenja, rehabilitacije, komunikacije i terapije te oblikovati prioritete za napredak i razvoj određenoga djeteta, odnosno za skupinu ili razred u koji su uključena i djeca s teškoćama.

O autorici:
Ivana Ježić diplomirana je povjesničarka umjetnosti i arheologinja. Gotovo trideset godina radila je kao učiteljica likovne kulture i likovna terapeutkinja u Centru za autizam u Zagrebu (1990. – 2016.). Priredila je oko 30 samostalnih izložaba likovnih radova učenika Centra za autizam. Organizirala je sudjelovanje učenika Centra za autizam u Hrvatskoj i u inozemstvu (u Madridu, Glasgowu, u Maroku itd.) na brojnim likovnim izložbama i natječajima za osobe s autizmom, za osobe s invaliditetom i teškoćama, a najčešće za svu školsku populaciju, na kojima su učenici Centra za autizam osvojili mnoga domaća i međunarodna priznanja, pohvale i nagrade. Održala je brojna predavanja i radionice za učitelje u Zagrebu i u drugim hrvatskim gradovima u sklopu stručnoga usavršavanja. Objavila je više od 30 opsežnih stručnih članaka posvećenih širenju učiteljskih likovnopeda¬goških i likovnoterapijskih iskustava, promičući važnost likovnih aktivnosti i poznavanja likov¬noga jezika te upoznavanja umjetničkih djela i kulturnih spomenika, što se je pokazalo osobito bitnim za djecu i mlade osobe s teškoćama kao metoda neverbalnoga upoznavanja odgojnih i obrazovnih sadržaja. Surađuje s udrugama i ustanovama u sklopu različitih projekata povezanih s djecom s teško¬ćama i njihovom rehabilitacijom s pomoću primjene likovne terapije i razvijanja likovnoga izraža¬vanja.
Šifra 051766
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 288
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-51766-0
Format 21 x 28
Tip proizvoda Priručnik