Izazovi i umijeća učenja i poučavanja - hrvatski jezik i inkluzivni pristup

Marijana Češi, Đurđica Ivančić: Izazovi i umijeća učenja i poučavanja - hrvatski jezik i inkluzivni pristup , meki uvez
Cijena: 19,78 €

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Marijana Češi, Đurđica Ivančić
Opis „Knjiga Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup vrstan je pregled teorijskih spoznaja, hrvatskih i svjetskih, u interdisciplinarnomu području koje obuhvaća poglavito kroatistiku, glotodidaktiku, odgojno-obrazovne znanosti.
Daje i stručne spoznaje proizašle iz primijenjenolingvističkih istraživanja.
Napisana je tako da je mogu čitati i zainteresirani koji nisu iskusni u području kojim se ona bavi jer objašnjava i oprimjeruje pojmove i kategorizacije.
Knjiga je namijenjena svima koji poučavaju hrvatski, ali i druge jezike, a dijelom i druge predmete jer je jezik jedna od bitnih dijelova većine predmeta, što znači učiteljima i profesorima, ali i stručnim suradnicima i ostalima koji se bave sustavnim odgojem i obrazovanjem.
Može poslužiti i roditeljima za rad s vlastitom djecom.
Djelo bi moglo biti korisno i za diplomske i poslijediplomske studente filoloških studija.
Metodičko-didaktičku i znanstvenu vrijednost knjige Izazovi i umijeća učenja i poučavanja: hrvatski jezik i inkluzivni pristup autorica dr. sc. Marijane Češi i dr. sc. Đurđice Ivančić u skladu sa znanstvenim spoznajama, stručnim iskustvom te potrebom za uključivanjem novina u hrvatski sustav odgoja i obrazovanja daje sustavan pregled bitnoga dijela istraživanja i primjera dobre prakse koja je nužno potrebna odgojno-obrazovnim stručnjacima koji s njima nisu dovoljno upoznati, što se posebno odnosi na inkluzivno obrazovanje i nastavu hrvatskoga jezika.
U tomu je smislu ovo znanstveno referentno djelo.
Na temelju znanstvenih obilježja ona će moći u hrvatskomu školstvu olakšati prihvaćanja pristupa u kojima pojedini učenici trebali razvijati svoje jezične sposobnosti prema vlastitim razvojnim mogućnostima, koje su tek dijelom opće.
Stručnu vrijednost ovomu priručniku daju smjernice za praćenje, procjenu i podršku u nastavi, a posebno nove strategije, kao i inkluziju, te primjeri, objašnjenja i dodatci.
Knjiga će biti važan, nezaobilazan tekst u promišljanjima o učinkovitijim pristupima poučavanju, ali i učenju.”

- prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


„Knjiga je napisana stručno na visokoj razini, a stilski izvanredno lijepo, motivirajuće, logički jasno te služi kako za lako čitanje tako i u pronalaženju ideja za implementiranje u praktičnom radu učitelja i nastavnika.
Stoga je vrijedna u primjeni za pripremanje sadržaja i aktivnosti s ciljem njihova planiranja i programiranja te izrade individualiziranih odgojno-obrazovnih programa u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima učenika s teškoćama.”

- izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


„Autorice u tekstu višekratno ističu važnost funkcionalne ovladanosti jezičnim znanjima kao nužnoga preduvjeta uspješne ovladanosti sadržajima ostalih nastavnih predmeta.
Razvijene strategije čitanja, pisanja, govorenja i slušanja, koje se u knjizi detaljno razrađuju, conditio sine qua non su uspješnosti svladavanja zadaća iz svih nastavnih predmeta, ali i životnih područja.”

- doc. dr. sc. Marijana Togonal, Hrvatsko katoličko sveučilište


„Ova će knjiga naći široko područje primjene: prije svega u radu učitelja praktičara koji će u njoj naći mnoge poticaje za unapređenje neposredne nastavne prakse i procesa poučavanja, posebno u dijelu o inkluziji, koja je sve češći izazov za današnjega učitelja, te u pripremi studenata za usvajanje metodičkih znanja i načela koja će im omogućiti stjecanje komunikacijske kompetencije – najviše razine jezične kompetencije – i pripremiti ih za neposrednu nastavu s jasnom komunikacijskom svrhom.”

- Julijana Levak, prof., učitelj savjetnik, I. osnovna škola Čakovec


„U knjizi se uspješno rasvijetlila veza među planiranjem, vođenjem i vrednovanjem nastavnoga procesa, a taj je suodnos pozicioniran u djelokrug suvremenih promišljanja o temeljnoj svrsi poučavanja i učenja namijenjenoj učenicima urednoga razvoja i učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama.
Vrijednost je rukopisa njegova preglednost, a njegova primjenjivost u nastavnoj praksi iščitava se u brojnim primjerima iz jezično-komunikacijskoga područja.”

- mr. sc. Anđela Vukasović Korunda, Klasična gimnazija u Zagrebu
Šifra 183935
Izdavač Naklada Ljevak d.o.o.
Uvez meki
Broj stranica 348
Godina izdanja 2019
ISBN 9789533553320
Format 17 x 24