Europski sustav zaštite prava manjina

Nives Mazur Kumrić: EUROPSKI SUSTAV ZAŠTITE PRAVA MANJINA uz poseban osvrt na Vijeće Europe i Organizaciju za sigurnost i suradnju u Europi
Cijena: 29,07 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Nives Mazur Kumrić
Opis Knjiga je prva publikacija na hrvatskom jeziku koja kronološki i tematski usustavljuje postojeću europsku pravnu regulativu na području zaštite manjina.
Namijenjena je pravnoj struci, ali i širokom krugu čitatelja, u čijem su središtu interesa pitanja etniciteta, nacionalnog identiteta, multikulturalnosti te zaštite manjina i ljudskih prava općenito.
Knjiga omogućuje razumijevanje i poimanje ideja i procesa koji su pratili petostoljetnu zaštitu prava manjina na europskom kontinentu čije će posljedice nesumnjivo utjecati i na budući kulturni, socijalni i politički razvoj europskih država. Osim toga, njome se nastoji upozoriti na nužnost pojačavanja aktivnosti u zaštiti prava manjina i nalaženju optimalnih rješenja jer, kao što je u preambuli Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina istaknuto:
»Burna povijest Europe pokazala je kako je zaštita nacionalnih manjina bitna za stabilnost, demokratsku sigurnost i mir na ovom kontinentu.«
Šifra 030425
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 440
Godina izdanja 2017
ISBN 978-953-0-30425-3
Format 17 x 24