Europsko privatno pravo – posebni dio

Europsko privatno pravo – posebni dio
Prelistaj izdanje
Cijena: 47,65 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winkler
Opis Udžbenik je nastavak udžbenika Europsko privatno pravo – opći dio. Jedinstven je i prvi udžbenik o europskome privatnom pravu u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava pojam i način djelovanja europskoga privatnog prava. U udžbeniku Europsko privatno pravo – posebni dio autorice posvećuju pozornost onim izvorima prava Europske unije i s njima usklađenim, odnosno harmoniziranim domaćim propisima koji su sama jezgra europskoga privatnog prava. Udžbenik se sastoji od dva dijela, a svaki od njih sadržava pet poglavlja o ključnim i ponajprije aktualnim temama europskoga privatnog prava.

U prvom dijelu udžbenika autorice podrobno obrađuju složene teme iz područja ugovornih i izvanugovornih odnosa potrošača i trgovaca. Pritom predlažu moguća de lege ferenda rješenja i proučavaju utjecaj novousvojene Direktive (EU) 2019/771 o određenim aspektima ugovora o kupoprodaji robe te Direktive (EU) 2019/770 o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga – mogućnosti implementacije u hrvatsko privatno pravo. Imajući na umu sveobuhvatan smjer razvoja digitalizacije unutarnjeg tržišta, autorice proučavaju posebne načine sklapanja ugovora kao što su ugovori koji se sklapaju na daljinu i elektroničkom trgovinom. Posebnu pozornost autorice posvećuju i kontroli sadržaja ugovora i najnovijem razvoju prakse Suda EU-a koja pokazuje u kojim su situacijama oni koji primjenjuju pravo, posebice sudovi, dužni paziti na primjenu odredaba prema službenoj dužnosti.

U drugom dijelu udžbenika autorice obrađuju odabrane teme europskoga privatnog prava. To su: zaštita osobnih podataka uređena glasovitom Općom uredbom o zaštiti podataka, zaštita pojedinaca od nejednakog postupanja, odnosno diskriminacije u privatnopravnim odnosima, te posebno osjetljiva tema obiteljskopravnih odnosa i zajednica. Autorice se bave i vrlo aktualnim pitanjima naknade štete u pravu tržišnog natjecanja i odnosom europskoga i domaćeg uređenja tog iznimno složenog područja. Proučavajući prikazane teme i područja prava iz privatnopravne perspektive, autorice iznimno uspješno prikazuju ključan položaj i važnost uloge koju u današnje vrijeme zauzima europsko privatno pravo.

Osim što udžbenik obilježava poseban didaktički pristup, obogaćen je dodatnim digitalnim sadržajem kojem se pristupa s pomoću ZAPPAR kodova. Na taj se način upućuje na relevantne izvore prava i sudsku praksu, pa je po tome prvi kombinirani odnosno hibridni udžbenik prava u Republici Hrvatskoj.

Iz recenzija:

„Knjigu Europsko privatno pravo: posebni dio, koju su napisale Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac i Sandra Winkler, opisao bih ponajprije kao nužnu i originalnu (...) jer prepoznaje i dubinski analizira osnovne privatnopravne teme obuhvaćene pravilima Europske unije kojima se uvode reforme i novosti, a one različitom snagom utječu na nacionalna uređenja (...) te zato što je u znanstvenom smislu učinila kvalitativan skok. (...) Knjiga je stoga primjerena ne samo za studente prava ili ekonomije nego i za praktičare poput odvjetnika i sudaca koji se u profesionalnom radu susreću s potrebom da proučavaju direktive i uredbe EU-a te presude iz prakse Suda EU-a.”
- prof. dr. sc. Gian Antonio Benacchio, Facolta di Giurisprudenza, Universita di Trento

„U posebnom dijelu udžbenika o europskome privatnom pravu većeg broja autorica posebna pozornost posvećuje se podrobnom proučavanju ključnih aspekata ove teme. (...) Udžbenik je jedinstvena i kvalitetna literatura koja će ostvariti višestruku ulogu. Rukopis može biti koristan ne samo za akademske potrebe nego i za potrebe praktičara. Struktura i stil pokazuju da autorice vješto vladaju tim područjem protežući znanstveni diskurs i na kategoriju udžbenika, ali i na komentare, odnosno na kategoriju priručnika za praktičare. Udžbenik će biti iznimno koristan u izvođenju nastave različitih kolegija na mnogobrojnim fakultetima u Republici Hrvatskoj. Budući da nema jezične prepreke, neupitna je njegova primjenjivost u nastavi u široj regiji. Ovaj rukopis pruža znanstvenu zadovoljštinu i izazov je za znanstvenika koji će u određenim segmentima promišljati o europskome privatnom pravu.”
- prof. dr. sc. Mirela Župan, Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku

„Udžbenik Europsko privatno pravo: posebni dio logičan je nastavak rada koji je Emilia Mišćenić započela pisanjem udžbenika Europsko privatno pravo: opći dio (Školska knjiga, 2019.). Za razliku od općeg dijela, Europsko privatno pravo: posebni dio djelo je šest koautorica koje su svoja individualna područja zanimanja i ekspertize spojile radi predstavljanja 10 pojedinačnih tema europskoga privatnog prava. Ovaj je pristup prihvatljiv – koautorice su vodeći stručnjaci u svojim područjima što je pridonijelo teorijskoj utemeljenosti teksta i uspostavljanju dobre ravnoteže između prikaza općih načela i osnovnih pravila s jedne strane te bitnih detalja s druge. Rezultat je izvrstan udžbenik koji će biti iznimno koristan ne samo studentima prava nego i sudcima, odvjetnicima i pravnicima u državnoj upravi i gospodarskim društvima. S pravom se stječe dojam da je europsko privatno pravo veoma živo područje prava u Hrvatskoj, da je zanimljivo međudjelovanje njega i hrvatskog prava te da hrvatski sudovi sve više pridonose razvoju europskoga privatnog prava s pomoću pitanja Sudu pravde EU-a zbog prethodne odluke.”
- izv. prof. dr. sc. Uglješa Grušić, Faculty of Laws, University College London


IZ MEDIJA

Profesorica s Pravnog fakulteta dobitnica je nagrade Ivan Filipović: 'Odlučila sam pridonijeti društvu iz kojeg sam potekla, Novi list, 8. veljače 2021., Ingrid Šestan Kučić
Šifra 030428
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 600
Godina izdanja 2021
ISBN 978-953-0-30428-4
Format 20 x 26
Tip proizvoda Udžbenik