Temelji menadžmenta

Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarević-Šiber, Nina Pološki Vokić: TEMELJI MENADŽMENTA, tvrdi uvez
Cijena: 490,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Autori Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarević-Šiber, Nina Pološki Vokić
Opis Fenomen menadžmenta, ne samo kao teorije, već još više, i kao uspješne prakse, već dugo zaokuplja pozornost znanstvene i stručne javnosti. U sve globaliziranijem svijetu, diferencijacija uspješnih od neuspješnih organizacija temelji se primarno na sposobnosti menadžmenta koji te organizacije vodi.
Za menadžment znamo da je znanost, afirmirana već sto godina, a za uspješan menadžment vjerujemo da sadržava i elemente umijeća, gotovo bi se moglo reći, elemente umjetnosti. Upravo je to razlog zašto se menadžment ne može nikada do kraja naučiti, a još manje kopirati. Uspjeh organizacija, više nego ikada do sada, rezultat je djelotvornog menadžmenta. A uspješnog menadžmenta nema bez sposobnosti i talentiranih ljudi, bez menadžera i odgovarajućeg stručnog znanja i vještina.
Unatoč dugotrajnom interesu, uz menadžment se vežu još uvijek mnogobrojne dileme i prijepori. Ova knjiga pokušava dati odgovore ne relevantna pitanja menadžmenta, kako bi omogućila studentima da svladavaju sve bitne probleme s kojimase menadžment suočava, a menadžerima da postanu uspješni i da se mogu nositi sa sve većim izazovima u današnjoj poslovnoj okolini.
Šifra 030350
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 900
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-30350-8