Temelji menadžmenta

Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarević-Šiber, Nina Pološki Vokić: TEMELJI MENADŽMENTA, broširani uvez
Cijena: 55,74 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarević-Šiber, Nina Pološki Vokić
Opis Knjiga odgovara na relevantna pitanja menadžmenta te omogućuje studentima da svladaju sve bitne probleme s kojima se menadžment suočava, a menadžerima da postanu uspješni i da se mogu nositi sa sve većim izazovima u današnjoj poslovnoj okolini.
Knjiga donosi temeljna znanja o tome što je menadžment, koji su njegovi poslovi i zadatci, kako ih treba obavljati i kako na to utječe okolina u kojoj djeluje. U njoj se najprije objašnjavaju osnovni pojmovi kojima se određuje menadžment, njegovo poimanje, uloga te pristupi i teorije menadžmenta, kao i okolina menadžmenta. Na to se dograđuju, detaljno razrađene, temeljne funkcije menadžmenta imanentne menadžerima na svim razinama menadžmenta i u svim organizacijama. Otuda i univerzalnost fenomena menadžmenta, ali i korisnost knjige, ne samo za studente, nego i za menadžere.
Knjiga je koncipirana kao udžbenik za predmet Osnove menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je ponajprije namijenjena studentima preddiplomskih i diplomskih studija na ekonomskim, ali i ostalim fakultetima koji u sklopu nastavnih programa izučavaju kolegije s područja menadžmenta. Međutim, s obzirom na opseg, način obradbe građe i prezentiranja problema te cjelovitost te složene problematike, knjiga nadilazi potrebe studenata i može biti dragocjeno štivo svima kojima je menadžment profesija, struka, zvanje ili samo interes.

Iz sadržaja...
1. OSNOVE MENADŽMENTA
Određenje menadžmenta
Teorije menadžmenta
Okolina menadžmenta

2. PLANIRANJE
Temelji planiranja
Strategijski menadžment

3. ORGANIZIRANJE
Proces organiziranja
Dizajniranje organizacije
Organizacijska kultura

4. VOĐENJE
Vođenje i vodstvo
Motivacija za rad i motiviranje
Komunikacija u organizacijama

5. MENADŽMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
Uvod u menadžment ljudskih potencijala
Predviđanje potreba za ljudskim potencijalima
Zapošljavanje ljudskih potencijala
Praćenje i razvoj zaposlenika

6. KONTROLIRANJE
Temelji kontroliranja
Upravljanje operacijama
Upravljanje kvalitetom
Šifra 030346
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 900
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-30346-1
Format 20.5 x 25.5