Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima – 2. dio

Velimir Ravlić: Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima – 2. dio, tvrdi uvez
Cijena: 52,96 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Velimir Ravlić
Opis Knjiga Užetne sabirnice u visokonaponskim postrojenjima sastoji se od petnaest poglavlja u dva dijela.

U drugom dijelu su sedmo, osmo, deveto, deseto, jedanaesto, dvanaesto, trinaesto, četrnaesto i petnaesto poglavlje kao i šest priloga i popis literature.
U sedmom poglavlju su ukratko opisani učinci struje kratkog spoja, dok je u opsežnijem osmom poglavlju opisano mehaničko naprezanje užetnih sabirnica prilikom nastanka kratkih spojeva u elektroenergetskom sustavu. Osvrt na proračun utjecaja struja kratkog spoja u skladu s IEC 60865-1 predočen je u devetom poglavlju. Detaljnija analiza sila uslijed približavanja vodiča u snopu prilikom kratkog spoja dana je u desetom poglavlju. U jedanaestom poglavlju predočena je analiza primjene automatskog ponovnog uključenja prekidača pri kratkim spojevima u visokonaponskim mrežama. Utjecaj pojedinih parametara užetnih sabirnica na mehanička zatezanja, provjese i približavanje vodiča opisan je kroz parametarsku analizu u dvanaestom poglavlju. U trinaestom poglavlju su dane upute za projektiranje užetnih sabirničkih sustava i spojeva s aparatima. U četrnaestom poglavlju detaljno je opisana korozija metala i zaštita od nje.

Kao rezime cijelog djela, u petnaestom poglavlju, dan je osvrt na projektiranje, izgradnju i održavanje sabirničkih sustava s užetnim sabirnicama. Opisane su osnovne aktivnosti pri projektiranju, montaži konstrukcije, izgradnji i pogonskom održavanju. Posebno su opisane mjere za sprječavanje preskoka u uvjetima zagađene atmosfere i metode otkrivanja oštećenih izolatora.
Šifra 030892
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 764
Godina izdanja 2017
ISBN 978-953-0-30892-3
Format 16.5 x 24
Tip proizvoda Udžbenik