Transnacionalna korporacija - Strateški i organizacijski aspekti

Najla Podrug, Davor Filipović, Matea Kovač: Transnacionalna korporacija - Strateški i organizacijski aspekti, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 22,30 € 27,87 €
Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 27,87 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Najla Podrug, Davor Filipović, Matea Kovač
Opis Knjiga Transnacionalna korporacija: strateški i organizacijski aspekti nastala je kao rezultat dugogodišnjeg izučavanja najvećih svjetskih korporacija i izazova s kojima se suočavaju poput izazova pristupa dnu ekonomske piramide, pandemije COVID-19 i dr. Atribut transnacionalno označava sve korporacije nadnacionalnog organizacijskog obujma i globalne konkurentske snage. Knjiga se najvećim dijelom temelji na intraorganizacijskoj analizi transnacionalnih korporacija uz posebno isticanje specifičnosti korporacija iz rastućih ekonomija čija je uloga i snaga neupitna.

Pandemija bolesti COVID-19 već se odrazila na geografska usmjerenja i strategije transnacionalnih korporacija. Razotkrila je mnoge slabosti u lancima dobave, što može utjecati na premještanje ekonomskih aktivnosti zapadnjačkih transnacionalnih korporacija iz Kine i s drugih lokacija u stranim regijama, odnosno regijama domaćinima. Vjerojatno će transnacionalne korporacije smanjiti broj i snagu interregionalnih veza te etablirati više intraregionalnih koordinacija i kontrolnih mehanizama, a i osigurati veću autonomiju regijama domaćinima. Potreba za regionalnom organizacijom bit će snažna protuteža globalnim organizacijskim konfiguracijama.

Očit paradoks jest u tome što najveće korporacije svijeta, prema volumenu inozemne prodaje, imaju koncentrirane inozemne aktivnosti u regiji porijekla te im izostaje stvarna globalna perspektiva. Primjerice, Walmart, najveća svjetska korporacija prema prihodu, također je primjer regionalne orijentacije tipa 1. Važno je istaknuti kako, u najvećem broju slučajeva, regionalna orijentacija je namjeran izbor menadžmenta transnacionalne korporacije, a ne strateški neuspjeh. Promatrajući resursne kapacitete, mnoge transnacionalne korporacije preferiraju obavljanje svojih poslovnih aktivnosti na razini regije. A važnost pojedinih regija odražava procjenu prenosivosti, razvoja i eksploatacije specifičnih korporativnih prednosti među geografskim područjima.
Piramidalna priroda korporativne prednosti pokazuje da na širokim temeljima lokacijskih prednosti zemlje porijekla nastaje manji broj neprenosivih specifičnih korporativnih prednosti koje su ograničene lokacijom, a zatim slijedi još manji udjel međunarodno prenosivih specifičnih korporativnih prednosti.


O autorima:

Najla Podrug zaposlena je kao izvanredna profesorica na Katedri za organizaciju i menadžment Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni magisterij obranila je 2005. godine iz područja međukulturološkog menadžmenta, a doktorski rad obranila je 2010. godine iz područja korporativnog upravljanja. Dobitnica je treće nagrade na međunarodnom natjecanju doktorskih disertacija koju dodjeljuje Europsko udruženje doktorskih studija (EDAMBA) 2010. godine. Usavršavala se na Leeds Metropolitan University. Autorica je više od sto znanstvenih radova iz područja međunarodnog menadžmenta, međukulturološkog menadžmenta, strateškog menadžmenta i korporativnog upravljanja.

Davor Filipović zaposlen je kao izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za iznimno vrijedan doprinos ekonomskoj znanosti, a njegova je doktorska disretacija na EDAMBA Thesis Competitionu 2012, u konkurenciji 67 sveučilišta iz 25 zemalja, ocijenjena kao vrijedno znanstveno djelo i uvrštena je u top 10 disertacija. Kao dobitnik stipendije Andronico Lukšić Fellowship pohađao je Executive Education: Art and Practice of Leadership Development na Harvard Kennedy School – John F. Kennedy School of Government, a dobitnik je tri nagrade „Mijo Mirković” koje dodjeljuje Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Napisao je više od 70 znanstvenih i stručnih radova u području organizacije i menadžmenta. Zastupnik je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u drugom mandatu.

Matea Kovač doktorirala je 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2013. godine na istom fakultetu. Od 2014. godine radi kao vanjski suradnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na odjelu Organizacija i Menadžment gdje predaje Strateški menadžment, Međunarodni menadžment i Cross-cultural management. Iste godine zapošljava se u Ericsson Nikola Tesli d. d. gdje radi više od pet godina, nakon čega prelazi u Infobip d. o. o. gdje je trenutno na poziciji voditelja uspješnosti produkata (Product Success Manager). Objavila je šest znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Njezini znanstveni i istraživački interesi usmjereni su proučavanju međunarodnih podružnica, međunarodnog menadžmenta, međunarodnog poslovanja i nacionalne kulture u međunarodnoj poslovnoj okolini. Godine 2014. dobiva dekanovu nagradu za magistarski rad, a 2019. godine EDAMBA nagradu za doktorski rad.Šifra 030295
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 224
Godina izdanja 2021
ISBN 978-953-0-30295-2
Format 19 x 26