Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji

Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić: Terenske i laboratorijske vježbe i statističke metode u ekologiji, meki uvez
Cijena: 37,03 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ivančica Ternjej, Andreja Brigić, Sanja Gottstein, Marija Ivković, Mladen Kerovec, Zlatko Mihaljević, Ana Previšić
Opis Sveučilišni udžbenik TERENSKE I LABORATORIJSKE VJEŽBE I STATISTIČKE METODE U EKOLOGIJI obuhvaća terenske i laboratorijske vježbe uključene u programe više kolegija koji se predaju u sklopu studija Biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Ekologija i ekološki odgoj, Opća ekologija, Ekologija, Ekologija životinja, Ekologija kopnenih voda, Biologija onečišćenih voda), a te se vježbe mogu koristiti i na drugim fakultetima na kojima se predaju određeni ekološki kolegiji.

Prvi dio udžbenika obuhvaća 28 laboratorijskih i terenskih vježbi podijeljenih u 18 sadržajnih cjelina. U uvodnom dijelu svake vježbe ukratko su objašnjeni osnovni pojmovi vezani za njezin sadržaj. Svaka vježba sadržava informacije o materijalu i priboru potrebnom za njezinu provedbu, opširan opis postupka te način predstavljanja dobivenih rezultata. Sve je popraćeno jasnim slikovnim, grafičkim i tabličnim prikazima koji olakšavaju provedbu pojedinih vježbi. Na kraju svake vježbe su pitanja koja pomažu u primjeni i samoprocjeni znanja.
Drugi dio udžbenika obuhvaća primjenu statistike u ekologiji. Moderna ekologija je nezamisliva bez poznavanja statističkih metoda pa su zato ti sadržaji kao i mnogobrojni prilozi uključeni u udžbenik. Izložen je i dio sadržaja iz udžbenika: Practical Statistics for Field Biology (Fowler, Choen i Jarvis 1998) koje je prevela i prilagodila prof. dr. sc. Ivančica Ternjej.

Koautori udžbenika prof. dr. sc. Ivančica Ternjej, doc. dr. sc. Andreja Brigić, izv. prof. dr. sc. Sanja Gottstein, doc. dr. sc. Marija Ivković, prof. dr. sc. Mladen Kerovec, prof. dr. sc. Zlatko Mihaljević i doc. dr. sc. Ana Previšić su u udžbeniku prikazali neke od vježbi koje se već godinama izvode u sklopu pojedinih kolegija, ali su u skladu s programima pojedinih kolegija smislili i razradili nove vježbe.

S obzirom da u nas do sad nije bilo ovakvog ili sličnog priručnika, ovaj će udžbenik popuniti tu prazninu te zasigurno poboljšati kvalitetu nastavnog rada unutar ekoloških kolegija, a studentima olakšati izvođenje, razumijevanje i primjenu znanja stečenih na terenskim i laboratorijskim vježbama.
Šifra 030888
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 416
Godina izdanja 2019
ISBN 978-953-0-30888-6
Format 21 x 27
Tip proizvoda Udžbenik