Teorija planiranja održivog turističkog proizvoda

Milan Karlovac: TEORIJA PLANIRANJA ODRŽIVOGA TURISTIČKOG PROIZVODA
Cijena: 39,68 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Milan Karlovac
Opis Iz sadržaja...

Uvod u teoriju planiranja
Kulturna baština kao najkvalitetniji turistički resurs
Analiza pojedinih sklopova turističke tehnologije i metode njezina dimenzioniranja
Tehnološka veza sadržaja
Kreiranje održivoga turističkog proizvoda
Primjeri planiranja izgradnje, obnove, rekonstrukcije javnih i turističkih sadržaja

Iz recenzija...
... Djelo obrađuje osnovne parametre kojima se u fazi planiranja i projektiranja može kontrolirati te nakon toga i ostvariti tržno održiv i poslovno uspješan turistički proizvod. Unutar vrlo kompleksne strukture turističkog proizvoda i širokog raspona kvalitete elementarnih egzistencijalnih potreba i osnovnih funkcionalnih shema, preko kulturološke potke i atraktivnosti, pa sve do prostorno oblikovnih vrijednosti, autor nalazi elemente nužne za prosudbu financijske rentabilnosti koji omogućuju da taj proizvod uspješno djeluje i ostvaruje upravo one vrijednosti zbog kojih je i realiziran.
Konkretnim primjerima utemeljenima na vlastitom radu i vlastitom iskustvu autor dokumentira svoje postavke primjenjujući time postavljene formule i brojčane pokazatelje koji iz njih proizlaze. Time je čitatelju omogućeno da, bez obzira na to je li riječ o arhitektu ili hotelskom djelatniku, zaista dobije uvid u metodu pristupa planiranju turističkog proizvoda ocjenjujući njegove realne mogućnosti.
prof. emeritus dr. sc. Boris Magaš

... Autor filozofski, ekonomski i sociološki prosuđuje turistički sadržajkoji izrasta u relacijski fenomen i socio-kulturnu vrijednost – trajno vrijednu u svim promjenama (održivost, atraktivnost), u prirodnom i u proizvodnom prostoru (spomenik ljudskom rodu), koji se racionalno upotrebljava, građanski koristi s najmanje troškova. Uistinu, rijedak pristup prosuđivanju turističkog proizvoda, socioekonomskih vrijednosti koje su epicentar turističke atraktivnosti i privlačnosti u kreiranju sociokulturnih vrijednosti u prostoru, pri čemu autor uvodi filozofiju, ekonomiju, sociologiju i kulturologiju u valorizaciji socio-kulturnih fenomena.
dr. sc. Slavko Kulić
International Order of Merits
Šifra 030335
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 366
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-30335-5
Format 25 x 31