Tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila (Englesko-hrvatski)

Josip Stepanić, Božena Tokić: ENGLESKO-HRVATSKI RJEČNIK MOTORA I MOTORNIH VOZILA
Cijena: 169,00 kn (22,43 €)

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Božena Tokić, Josip Stepanić
Opis Englesko-hrvatski tehnički rječnik i rječnik motora i motornih vozila sastavljen je na temelju terminologije prikupljene na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu iz nastavnih materijala ili iz literature korištene za pisanje seminarskih i diplomskih radova na Katedri za motore i vozila te na Katedri za tehničke strane jezike. Pritom su korišteni popularno-znanstveni i stručni tekstovi na engleskome i hrvatskom jeziku iz područja strojarstva, kao i stručni tekstovi, priručnici i upute za rukovanje iz područja motora i vozila. Pri sastavljanju rječnika korišteni su i dostupni rječnici iz područja strojarstva radi nadopunjivanja terminologije iz područja motora i vozila te rječnici općeg jezika. Tako sakupljen korpus sadržava terminologiju iz područja motora i vozila, ali također pokriva vrlo široko područje strojarstva i tehnike. U ovom se rječniku uvode glagoli kao natuknice, a njihove kombinacije s prijedlozima i prilozima kao podnatuknice. Glagoli su odabrani prema kriteriju učestalosti u jeziku struke. Rječnik uključuje i kolokacije, to jest načine na koje se riječi kombiniraju u jeziku (u ovom je rječniku riječ o kombinacijama u engleskom jeziku) kako bi se proizveo prirodan govor ili pisani tekst. Kolokacije, odnosno kombinacije riječi mogu biti vrlo slobodne, ali i vrlo precizno definirane do razine idioma. Hrvatsko nazivlje predloženo u ovom rječniku temelji se na nazivlju koje je najčešće u uporabi, ali je i usklađeno sa standardom hrvatskog jezika. Uz to, navode se i neki nazivi koji su posuđenice iz njemačkog jezika, no u svakidašnjoj su uporabi u praksi na razini razgovornog jezika. Rječnik će zasigurno poslužiti kao koristan izvor informacija inžinjerima, tehničarima, prevoditeljima i studentima.
Šifra 040230
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 320
Godina izdanja 2013
ISBN 978-953-0-40230-0
Format 13 x 20