Zatvaranje kruga - Ishod rascepa 1971-1972.

Zatvaranje kruga - Ishod rascepa 1971-1972.
Cijena: 164,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Latinka Perović
Opis lz PREDGOVORA UZ DRUGO IZDANJE

"[...] Ona je smatrala da se moralo polaziti od pretpostavke da su republike i pokrajine, kao i nacije i narodnosti suverene i apsolutno ravnopravne, a da istovremeno jugoslovenske institucije moraju biti osposobljene da realizuju utvrđenu politiku. One su, prema njenoj oceni, mesto za ravnopravan dogovor svih.

Jugoslovensku zajednicu nije mogla održati srpska hegemonija i protiv te politike se CK SKS angažovao bez ostatka. Ali, da bi afirmacija nacionalnog identiteta imala socijalistički sadržaj, prema oceni L. Perović, ključan je bio odnos prema nacionalizmu, a srpski nacionalizam je bio najopasniji po jugoslovensku zajednicu i stvarno i potencijalno, smatrala je ona, uz naglšavanje da je određenje prema nacionalizmu potrebno svuda u Jugoslaviji.

Rat protiv nacionalizma će i u Srbiji da potraje, ali, smatrala je, od suštinske važnosti jeste da se utvrdi da ta borba mora da se vodi svuda, time je poslata jasna poruka predstavnicima CK SK Hrvatske, pre svega Savki Dabečević i Miki Tripalu, ali i samom jugoslovenskom predsedniku čiju su podrku uživali. Govoreći o srpsko-hrvatskim odnosima, ona je poručila da to ne može biti centralno pitanje u Jugoslaviji, jer je ta teza mogla da odgovara samo nacionalistima - najpre sporazum sa Hrvatima na račun svih ostalih, a potom sa Hrvatima stvari rešavati na bazi odnosa snaga. Bila su to stanovišta koja bi se najpre okrenula protiv komunista u ovim republikama, a naposletku i protiv Jugoslavije."

- Dr. Milivoj Bešlin, naučni saradnik, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerziteta u Beogradu
Šifra 177221
Izdavač Sarajevo University Press
Uvez meki
Broj stranica 476
Godina izdanja 2018
ISBN 978-86-9958-673-59-7
Format 15 x 23
Tip proizvoda Regionalna knjiga