Škrinjica pozitivnih misli: Inspiracijske kartice Mirjana Petković

Cijena: 169,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Opis Ove inspirativne afirmacijske kartice pomoc´i c´e vam odabrati upravo one misli uz koje c´ete se os- jec´ati bolje, potpunije i sigurnije. I to bez obzira da li se radi o ljubavi, poslu, financijama, zdravlju ili bilo kojem drugom dijelu vasˇeg zˇivota. Afirmacije su sve ono sˇto mislimo i izgovaramo u svakom trenutku. Zasˇto onda ne bismo odabrali samo pozitivne misli i rijecˇi te uz pomoc´ afirmacija stvorili jedan sasvim nov i drukcˇiji nacˇin razmisˇljanja i osjec´anja?


KAKO KORISTITI KARTICE?
Jedan od nacˇina korisˇtenja ovih afirmacijskih kartica je da na trenutak zatvorite ocˇi i pomislite na neku situaciju u vasˇem zˇivotu ili jednostavno postavite neko pitanje. Zatim izvucite jednu karticu. Tada prihvatite afirmaciju koju ste izvukli kao odgovor na postavljeno i vjerujte da vam je upravo ta kartica poslana s razlogom i svrhom. Ako vam se ucˇini da nije povezano sa onim sˇto ste pitali, vjerujte da se uvijek otvara ono polje na kojem trebate josˇ malo poraditi.

Drugi nacˇin korisˇtenja je da svakog jutra izvucˇete po jednu afirmaciju koja c´e vas toga dana voditi. Mozˇete je tijekom dana i ponavljati u svojim mislima i vidjeti kako na taj nacˇin privlacˇite predivne događaje u svoje zˇivote.

Koristec´i ove afirmacijske kartice svakog dana cˇinite prvi korak blizˇe sebi i kreiranju vlastitog zˇivota kakvog zasluzˇujete. Dozvolite sebi da vasˇe zˇelje i snovi postanu stvarnost i vjerujte procesu zˇivota! Znam da je moguc´e, i ako mogu ja mozˇete i vi!

Šifra 160293