Vrednovanje u razrednoj nastavi

Ivana Jurjević Jovanović, Igor Rukljač, Jasminka Viher: Vrednovanje u razrednoj nastavi, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 22,43 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Ivana Jurjević Jovanović, Igor Rukljač, Jasminka Viher
Opis Priručnik Vrednovanje u razrednoj nastavi napisan je kao odgovor na mnogobrojna pitanja učitelja vezana za vrednovanje. On nudi prikaz teorije dokimologije, legislative koju učitelj treba poznavati i vrednovanja temeljenih na kurikulumskim dokumentima. U suvremenim pristupima vrednovanju važno je dobiti objektivan uvid u razinu učenickih kompetencija, dati učeniku kvalitetnu povratnu informaciju te saznati što on misli o svojem učenju kako bi se unaprijedilo i njegovo učenje i učiteljevo poučavanje. Ovaj je priručnik zamišljen kao učiteljev suputnik u svakidašnjem radu.

Jedna je od temeljnih zadaća svakog učitelja vrednovati svoje učenike. Vrednovanje nije nimalo jednostavno jer učitelj donosi odluke koje su važne za učenika. Samo dobrim poznavanjem dokimoloških zakonitosti, kurikuluma i psihofizičkog razvoja učenika, vrednovanje može biti stručno utemeljeno i objektivno. Procesi i rezultati vrednovanja učenicima i roditeljima moraju biti razumljivi, jasni i transparentni.
U suvremenom poučavanju, u kurikulumskom planiranju, uz ishode učenja, odmah se planira i vrednovanje učeničkih postignuća. Uvođenjem novih pristupa vrednovanju, posebno vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje, učenike se manje ocjenjuje, a više prati i usmjerava u procesu učenja. U reformskim se procesima težište sa sumativnog vrednovanja prebacuje na formativno. U današnje je vrijeme zadaća učitelja utjecati na motivaciju učenika jer on treba učiti za učenje, a ne za ocjenu. U novim se pristupima vrednovanju odgovornost za učenje prebacuje s učitelja na učenika.
U ovom se priručniku detaljno razrađuje vrednovanje: teorija, obvezujuća legislativa i kurikulumski dokumenti. Svi su pristupi vrednovanju objašnjeni i prikazani konkretnim primjerima.
Autori ovog priručnika s izazovima vrednovanja svakodnevno se susreću u savjetodavnom radu i u neposrednoj odgojno-obrazovnoj praksi. Cilj je pisanja priručnika na jednome mjestu ujediniti sve što bi učitelji trebali znati o vrednovanju kao i njegova funkcionalna primjena u odgojno-obrazovnoj praksi.
Nadamo se da će vam ovaj priručnik biti poticaj za daljnje učenje i profesionalni razvoj.
- Autori

Sadržaj:
PREDGOVOR 8
1. RAZVOJ ŠKOLSKE DOKIMOLOGIJE 10
2. O VREDNOVANJU 16
2.1. VREDNOVANJE PREMA OBLIKU 20
2.2. VREDNOVANJE PREMA PRIRODI 22
2.3. VREDNOVANJE PREMA PRISTUPIMA 23
2.4. VREDNOVANJE PREMA NAČINU ODREĐIVANJA USPJEŠNOSTI 25
2.5. BLOOMOVA TAKSONOMIJA 27
2.5.1. RAZINE USVOJENOSTI U KOGNITIVNOJ DOMENI 29
3. VREDNOVANJE NAUČENOGA 36
3.1. USMENO PROVJERAVANJE 36
3.1.1. NAJČEŠĆE POGREŠKE UČITELJA PRI USMENOM PROVJERAVANJU 38
3.1.2. VAŽNOST KVALITETNO POSTAVLJENOG PITANJA 42
3.2. PISANO PROVJERAVANJE 44
3.2.1. PRAVILA ZA SASTAVLJANJE PISANIH PROVJERA 46
3.2.2. TIPOVI ZADATAKA PRI SASTAVLJANJU PISANE PROVJERE 49
3.2.2.1. ZADATCI ZATVORENOG TIPA 50
3.2.2.2. ZADATCI OTVORENOG TIPA 58
3.2.3. PRIMJERI TEŽIH I VRLO TEŠKIH ZADATAKA 62
3.2.4. PRIMJERI LOŠE OSMIŠLJENIH ISPITNIH PITANJA 65
3.2.5. UVODNO ILI INICIJALNO PROVJERAVANJE 72
3.2.6. OBRADA REZULTATA PISANOG PROVJERAVANJA 77
3.2.6.1. BODOVANJE PISANOG RADA 77
3.2.6.2. KVANTITATIVNA ANALIZA UČENIČKIH ODGOVORA 80
3.2.6.3. KVALITATIVNA ANALIZA UČENIČKIH ODGOVORA 83
4. KRITERIJSKO VREDNOVANJE 86
4.1. RUBRIKE 87
5. OSTALI ALATI ZA VREDNOVANJE 98
6. VREDNOVANJE PREMA KURIKULUMSKIM DOKUMENTIMA 116
6.1. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU HRVATSKI JEZIK 117
6.2. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU MATEMATIKA 120
6.3. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU PRIRODA I DRUŠTVO 123
6.4. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU LIKOVNA KULTURA 125
6.5. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU GLAZBENA KULTURA 131
6.6. VREDNOVANJE U NASTAVNOM PREDMETU TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 135
7. ISHODI I VREDNOVANJE KAO DIO KURIKULUMSKOG KRUGA POUČAVANJA 140
7.1. KRATKA BILJEŠKA O VREDNOVANJU 141
7.2. PRIMJERI VREDNOVANJA U NASTAVNIM PREDMETIMA 143
7.2.1. HRVATSKI JEZIK 143
7.2.2. MATEMATIKA 151
7.2.3. PRIRODA I DRUŠTVO 159
7.2.4. LIKOVNA KULTURA 169
7.2.5. GLAZBENA KULTURA 173
7.2.6. TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 177
7.3. POJMOVI KOJI SE KORISTE U PRIMJERIMA VREDNOVANJA 186
8. HRVATSKO-ENGLESKI RJEČNIK POJMOVA 188
9. LITERATURA 192
10. O AUTORIMA 197
Šifra 051756
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 200
Godina izdanja 2020
ISBN 978-953-0-51756-1
Format 16.5 x 24
Tip proizvoda Priručnik