Un, deux, trois, nous voila 4

Andrea Beata Jelić, Mirella Topličanec, Yvonne Vrhovac: UN, DEUX, TROIS...NOUS VOILA! 4 : radna bilježnica iz francuskog jezika u 4. razredu osnovne škole, 4. godina učenja
Cijena: 44,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Uz ovaj naslov naručite i pripadajući omot 157 ovdje.


Radna bilježnica sadržajno prati cjeline u udžbeniku. Na početku svake cjeline, prve se vježbe odnose na sadržaj dijela A u udžbeniku kako bi se uz pomoć njih provjerilo razumijevanje toga sadržaja. Posebna je pozornost pridana vježbama pisanja i čitanja kojima se učenici privikavaju na specifičnosti francuskoga pravopisa. Učenik će naići i na vježbe kojima ga pripremamo na autentične situacije pa će tako ispuniti formular za upis u knjižnicu, odgovoriti elektroničkom poštom na neku poruku, napisatiili pročitati razglednicu, ispuniti rokovnik upisivanjem aktivnosti, ispuniti križaljku i sl. Postoje i vježbe u kojima učenici aktivno sudjeluju u interaktivnim komunikacijskim aktivnostima, tražeći od sugovornika neku informaciju. To su vježbe u oblikuintervjua ili anketa, u kojima učenici jedni dugima postavljaju pitanja kako bi od sugovornika dobili neku osobnu informaciju i zabilježili je u anketni listić.
Iza svake tri cjeline ponovno slijedi rubrika Tu sais faire cela, u kojoj učenik ponavlja većobrađeno gradivo i sam vrjednuje obavljene zadatke (sam si dodjeljuje bodove), čime ostvaruje proces samopromatranja i samovrjednovanja.

Na kraju 4. razreda osnovnoškolskoga obrazovanja tim didaktičkim materijalom učenici završavaju prvi ciklus učenja francuskoga kao prvoga stranog jezika. Prema utvrđenim standardima Ministarstva znanosti obrazovanja i športa RH, oni bi tada trebali dosegnuti razinu A1 – razinu pripremnoga stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike . Svi zadatcikojima se provjeravaju znanja u vještinama pisanja i čitanja na pripremnoj razini obilježeni su sa A1. Tim se postupkom upozorava nastavnike na zadatke usmjerene prema zadanim sadržajima i u učenika osvješćuje sposobnost sagledavanja vlastitoga znanja i razvijanja sposobnosti objektivnoga samovrjednovanja.
Na kraju radne bilježnice nalaze se prijedlozi testova Evaluation 1 i Evaluation 2 kojima se nastavnik može koristiti za provjeru usvojenosti gradiva, a mogu mu poslužiti kao primjer kako se na toj razini učenja i s malim učenicima može sastaviti test provjere znanja.
Šifra 012313
Predmet Francuski jezik
Broj stranica 72
Tip proizvoda Radna bilježnica
Izdavač Školska knjiga
Autori Yvonne Vrhovac, Andrea-Beata Jelić, Mirella Topličanec
Godina izdanja 2008
ISBN 385-015-0-12313-8
Format 20 x 27