Hrvatski jezik i književnost 1

Andreja Jureković Perković, Marija Matković: HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1 - integrirani udžbenik hrvatskog jezika i književnosti u 1. razredu trogodišnje srednje strukovne škole
Cijena: 17,12 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Integrirani udžbenik Hrvatski jezik i književnost 1 za prvi razred trogodišnje srednje strukovne škole sadržava gradivo iz književnosti, hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja integrirano u dvije cjeline koje ukupno sadržavaju 8 poglavlja. Na početku udžbeničke cjeline nalazi se dvostranica sa sažetim pregledom sadržaja svih poglavlja te cjeline. Udžbeničke su cjeline usustavljene prema pristupu proučavanju sadržaja iz književnosti : u prvoj cjelini naglasak je na teoriji književnosti, a u drugoj na povijesti književnosti. Svako poglavlje počinje uvodnicom s popisom sadržaja i portretom istaknutih književnika. Među (najbrojnije) udžbeničke jedinice iz književnosti integrirane su udžbeničke jedinice iz hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja. Iako su integrirani sadržaji tematski i sadržajno povezani s prethodnim sadržajima iz književnosti, njihova je samostalnost i pripadnost drugome nastavnom području jasno istaknutu obojenom podlogom stranice.
Čitanjem književnih tekstova, razgovorom o pročitanom, iskazivanjem i razmjenom mišljenja o temama i problemima koje otvaraju odabrani tekstovi, rješavanjem pitanja i zadataka te usva-janjem temeljnih, ključnih pojmova, objašnjenja i definicija učenik usvaja niz novih znanja iz teorije i povijesti književnosti, hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja te ponavlja i utvrditi znanja stečena u prethodnim razredima. Zanimljivost, dinamiku ali i estetsku dojmljivost udžbeničkih sdaržaja ističe moderno dizajnirana struktura udžbeničkih jedinica koje su upotpunjene nizom funkcionalnih grafičko-likovnih priloga. Lakom i brzom snalaženju u udžbeniku i pronalaženju traženoga podatka, teksta ili definicije služe Kazalo pojmova te Popis pojmova iz hrvatskoga jezika, književnosti i jezičnoga izražavanja koji su sastavni dio pomoćnih izvora znanja u ovom funkcionalnom, moderno koncipiranom udžbeniku.
Šifra 022009
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 420
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Andreja Jureković Perković, Marija Matković
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-22009-6
Format 20 x 27