El flechazo 4

Višnja Mindoljevć, Montserrat Perez: EL FLECHAZO 4: udžbenik i radna bilježnica za španjolski jezik: 4. razred srednjih škola: 4. godina učenja
Cijena: 13,80 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik s vježbenicom je rezultat dugogodišnjeg iskustva i eksperimentiranja u
razredu. Teme su moderne: sredstva javnog priopćavanja – televizija i film, reklame, novine, računala,
pisanje životopisa, pisanje osnovnih poruka, priprema za intervju prizapošljavanju. Posebne teme
su svjetska književnost i sudska terminologija. Sve one potiču intenzivnu konverzaciju i obvezno
pismeno izražavanje. Nakon ponavljanja tema i gradiva naučenog u prve tri godine, ciljevi u četvrtoj
knjizi temelje se na poticanju govorne komunikacije i vještine pisanja. Gramatika je koncipirana
prema planu i programu za četvrtu godinu učenja i obuhvaća: ponavljanje svih glagolskih vremena
naučenih u prve tri godine te novu gramatiku: konjunktiv imperfekta, konjunktiv pluskvamperfekta,
kondicional II, pogodbene rečenice, imperativ u neupravnom govoru, slaganje vremena. Kao i u
prethodnim udžbenicima, ima autentičnih tekstova, poezije, popularnih pjesama, poslovica, rebusa,
šala. Predviđeni su i dodatni tekstovi za čitanje. Govori se o Cervantesu, Antoniju Machadu, Gabrielu
Garcíji Márquezu. Obrađene su dječje bajke, jedna kraća novela, i dr. Predloženi diktati također služe
za davanje novih informacija o osnovnoj religijskoj terminologiji, čestitkama i uobičajenim porukama,
lunaparku, cirkusu.


Vježbenica je sastavni dio udžbenika i sadržava pedesetak dodatnih
vježba za ponavljanje
i utvrđivanje naučenoga gradiva, kako gramatike, tako i vokabulara. Osobita je pozornost pridana
španjolsko-hrvatskom rječniku na kraju knjige.
Šifra 020463
Predmet Španjolski jezik
Broj stranica 153
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Višnja Mindoljević, Perez Montserrat
Godina izdanja 2000
ISBN 978-953-0-20463-8
Format 16.5 x 23.8