Čovjek

Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović, Milivoj Slijepčević: ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ: udžbenik biologije za 1. i 2. razred srednjih strukovnih škola
Cijena: 14,47 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik Čovjek, zdravlje i okoliš namijenjen je učenicima srednjih strukovnih škola. Udžbenik se sastoji od tri cjeline. Prva i druga cjelina odnose se na sadržaje vezane za čovjeka, građu i funkcije organskih sustava i zdravlje. Prva sadržava obvezatne sadržaje, a druga sadržaje koji omogućuju proširivanje gradiva ili su osnova za izbornu nastavu biologije. U trećoj se cjelini govori o odnosima između čovjeka i okoliša. Definiraju se pojmovi vezani za ekologiju, objašnjavaju se odnosi između živih bića i okoliša, kao i između samih živih bića. Ističe se da su najvažnije promjene u prirodi nastale pod utjecajem čovjeka i navode se načini zaštite prirode. Ovaj udžbenik donosi znanja koja su dio opće kulture i ekološke svijesti suvremenog čovjeka te se stoga može upotrebljavati i kao priručnik u osnovnim školama i gimnazijama. Svaka nastavna tema počinje motivacijom. Brojne ilustracije, fotografije, tablice i grafikoni omogućuju lakše razumijevanje i učenje gradiva. Glavni tekst podijeljen je na manje cjeline radi lakšeg snalaženja i učenja. Uz glavni tekst nalaze se i dodatni tekstovi sa zanimljivim činjenicama koje proširuju gradivo ili ga povezuju sa svakodnevnim životom. Rubrika ! sadržava zanimljivosti vezane za gradivo. Rubrika ? donosi pitanja na koja učenici trebaju odgovoriti razmišljanjem i zaključivanjem. Na kraju nastavnih jedinica dana su pitanja za ponavljanje. Na kraju svake nastavne teme su kratki sažetci za ponavljanje i usustavljivanje gradiva.
Šifra 021419
Predmet Biologija
Broj stranica 192
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Milivoj Slijepčević, Milivoj Boranić, Jasna Matekalo Draganović
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-21419-4
Format 20 x 28