Čitanka 1

Snježana Zbukvić-Ožbolt, Snježana Zrinjan: ČITANKA 1 : udžbenik za 1. razred trogodišnjih strukovnih škola
Cijena: 15,79 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Čitanka 1 namijenjena je učenicima prvoga razreda trogodišnje srednje strukovne škole, a sadržaj čitanke dosljedno prati odrednice propisane Nastavnim planom i i programomu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Izbor književnih tekstova utemeljen je na književnoteorijskom i književnopovijesnom kriteriju koji se očituje i u funkcionalnoj organizaciji udžbeničkih sadržaja. Početak poglavlja s tekstovima iz određene stilske formacije započinje uvodnim, a završava sažetim sintetički koncipiranim pregledom temeljnih značajki i predstavnika obrađenoga razdoblja. Temeljne se odlike ove čitanke, preglednost, primjerenost i funkcionalnost, očituju i u njezinu sadrju i grafičko-vizualnom oblikovanju. Uz primjereno odabran ulomak ili cjelovit književni tekst, u svakoj se udbeničkoj jedinici redovitio pojavljuju dvostruke rubnice sa tumačenjima, uputama, podatcima i smjernicama za analizu teksta, sažeti književnopovijesni i biografski podatci te, ako je potrebno, sažeto oblikovan kontekst prijeko potreban u analizi ulomka djela. Analiza teksta utemeljena je na pitanjima i zadatcima usustavljenim uz uvažavanje metodičkih načela primjerenosti i postupnosti, a potiče samostalno istraživanje, zaključivanje i očitovanje ne samo naučenih činjenica i tvrdnji , već i osobnih stavova i doživljaja učenika. Analiza i interpretacija svakog književnog teksta završava sažetkom s istaknutim temeljnim činjenicama. Odabir funkcionalnih slikovnih priloga doprinosi inforamativnosti i dopadljivom vizualnom dojmu čitanke, a služi i kao dodatan izvor motivacijskih sadržaja i informacija o umjetničkim dosezima pojedinih stilskih epoha.
Šifra 020546
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 272
Tip proizvoda Čitanka
Izdavač Školska knjiga
Autori Snježana Zrinjan, Snježana Zbukvić - Ožbolt
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-20546-8
Format 20 x 27