Poduzetništvo 2

Suzana Đurđević: PODUZETNIŠTVO 2 : udžbenik za 4. razred, zanimanje komercijalist/komercijalistica
Cijena: 105,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Opis Srednjoškolski udžbenik Poduzetništvo 2 usklađen je s novim nastavnim planom i programom za zanimanje komercijalist, nadovezuje se na udžbenik 3. razreda s kojim čini cjelinu. Strukturiran je u sedam nastavnih cjelina u kojima su, uz nastavne teme,istaknuti važni pojmovi i pitanja za raspravu te sažetak, zadatci za provjeru znanja i zanimljivosti za one koji žele znati više pod nazivom Znanje je prednost nakon svake nastavne cjeline. Na kraju je pojmovnik s objašnjenjem pojmova koje treba zapamtiti.
U prvoj su cjelini obrađeni pojmovi poduzetnička ideja, inicijativa i pothvat. U toj se nastavnoj cjelini razmatraju mogući izvori poduzetničkih ideja, metode stvaranja i prikupljanja poduzetničke ideje, analiza odabrane ideje, put ostvarivanja poduzetničke ideje i način dokumentacije poduzetničke ideje.
U drugoj se cjelini obrađuju ulaganja u poduzetnički pothvat (oblici ulaganja, korištenje vlastitom imovinom za potrebe posla, ulaganja iz tuđih izvora, razlika između materijalnih i nematerijalnih ulaganja, razlika između ulaganja u poboljšanje i proširenje poslovanja te ulaganja izvan vlastitog pothvata).
Sadržaj treće cjeline vezan je za financiranje ulaganja u poduzetnički pothvat (prednosti i nedostatci financiranja pothvata vlastitim ili tuđimkapitalom, pravila financiranja poduzetničkog pothvata, financiranje pothvata emisijom dionica, interni izvori financiranja pothvata, kreditiranje, ugovor o kreditu i sl.).
U četvrtoj se cjelini obrađuje gospodarska opravdanost ulaganja u poduzetnički pothvat (što je gospodarska opravdanost ulaganja u pothvat, kakvi su statički pokazatelji opravdanosti ulaganja u pothvat, koji su izvori podataka za izračun statičkih pokazatelja, kakvi su dinamički pokazatelji opravdanosti ulaganja, koji su izvori podatakaza izračun dinamičkih pokazatelja, kako se radi analiza likvidnosti, što obuhvaća analiza rizičnosti ulaganja i sl.).
Peta cjelina posvećena je poslovnom planiranju (što je poslovno planiranje, kako možemo razlikovati poslovne planove, po čemu se operativno planiranje razlikuje od strategijskoga, kako se provodi poslovno planiranje, kako možemo sastaviti operativne planove i sl.).
Šesto je poglavlje posvećeno menadžmentu (što je menadžment, koje su funkcije menadžmenta, koje razine menadžmenta postojeu gospodarskim subjektima, što sve uključuje funkcija upravljanja ljudskim resursima i sl.).
Sedmo poglavlje obrađuje društvenu potporu razvoju poduzetništva (što sve uključuje društvena potpora, koje oblike pomoći poduzetnici mogu dobiti od poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova, što su slobodne zone, koja je zadaća poduzetničkih centara, što su klasteri i sl.).
Definirani pojmovi iz teksta dopunjuju se suvremenim primjerima iz domaće i inozemne gospodarske prakse.
Šifra 020734
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 228
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Suzana Đurđević
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-20734-9
Format 20 x 26